Πότε θα αρχίσουν οι πληρωμές για το δεύτερο Ειδικό Σχέδιο του Υπ. Εργασίας

Μετά τις 20 Μαϊου αναμένεται να αρχίσουν οι πληρωμές για το δεύτερο ειδικό σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για εργαζόμενους, των οποίων επηρεάστηκε η απασχόληση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και λαμβάνουν κρατική στήριξη

Επίσης, 220 χιλιάδες μισθωτοί και 31 χιλιάδες αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν στα κυβερνητικά σχέδια, αναμένουν τα εμβάσματα του Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο 13 Απριλίου μέχρι 12 Μαΐου.