29.9 C
Paphos
Saturday, July 20, 2024

Τι λέει το διάταγμα του Υπ. Υγείας για την παράταση μέτρων και τις χαλαρώσεις;

Στη δημοσιότητα δόθηκε το διάταγμα του Υπουργού Υγείας για την παράταση των μέτρων μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου αλλά και τις χαλαρώσεις.

Αυτούσιο το διάταγμα:
2.1 Λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προηγουμένως, από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2020, καταγράφηκαν 2,903 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 115 έως 125 ασθενών τη μέρα, και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 15 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19 και δεδομένου ότι περίπου 9 στα 10 περιστατικά που καταγράφονται είναι εγχώριες λοιμώξεις, αλλά και ότι το ποσοστό θετικότητας των εργαστηριακών εξετάσεων κινείται στο 5%, βρίσκεται δηλαδή σε επίπεδα πάνω από το όριο ασφαλείας του 4% που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ., ισχύουν τα ακόλουθα για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό:

(α) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 21.00 μ.μ. μέχρι τις 05.00 π.μ., εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων: (i) μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας με τη χρήση του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν Διάταγμα, (ii) μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά, (iii) διακίνηση κυνηγών προς και εντός μη απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως καθορίζονται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2017, από τις 03.00 π.μ., μόνο κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου: Νοείται ότι, οι κυνηγοί πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου για σκοπούς ελέγχου,

Η ταχύτητα σκοτώνει

(β) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (α), επιτρέπεται η μετακίνηση προσώπων την 24η Δεκεμβρίου 2020 από τις 05.01 π.μ. μέχρι τις 23.00 μ.μ., καθώς και την 31η Δεκεμβρίου 2020 από τις 05.01 π.μ. μέχρι την 1 η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 01.00 π.μ., (γ) Εξαιρουμένων των χώρων εστίασης στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, καθώς και εξαιρουμένων των χώρων εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων οι οποίοι δύνανται να λειτουργούν μέχρι τις 21.00 μ.μ. υπό τους όρους (i) έως (iv) της επιφύλαξης, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης όπως εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώροι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων κλπ., με εξαίρεση τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε take away, η οποία διενεργείται μόνο μέχρι τις 20.30 μ.μ., καθώς και τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε κατ΄ οίκον διανομή:

Νοείται ότι, οι υπηρεσίες εντός των χώρων εστίασης των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:

(i) μόνο για την εξυπηρέτηση προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα και νοουμένου ότι εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, (ii) η λειτουργία και χρήση των μπαρ εντός των χώρων εστίασης, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζομένους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση από το μπαρ, (iii) ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι είναι έξι (6) πρόσωπα, (iv) ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύναται να εξυπηρετείται σε χώρους εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, καθορίζεται στα 40 πρόσωπα σε εσωτερικούς χώρους και 80 πρόσωπα σε εξωτερικούς χώρους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ., κατ’ ελάχιστο, για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ., κατ’ ελάχιστο, για εξωτερικούς χώρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

(δ) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (γ), επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων την 24η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 23.00 μ.μ. υπό τους όρους (i) έως (iii) της επιφύλαξης της παραγράφου (γ) και με μέγιστο αριθμό τα 75 πρόσωπα συνολικά είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ., κατ’ ελάχιστο, για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ., κατ’ ελάχιστο, για εξωτερικούς χώρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας: Νοείται περαιτέρω ότι, δυνάμει του Κανονισμού 2.1 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) 3393 Διατάγματος (Αρ. 28) του 2020, η λειτουργία των νυκτερινών κέντρων, δισκοθηκών, κέντρων διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων, ευρίσκεται σε αναστολή, (ε) Απαγορεύονται οι μαζικές και άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, πανηγύρια, περιλαμβανομένων φεστιβάλ, χριστουγεννιάτικων παζαριών καθώς και παρεμφερών εκδηλώσεων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, (στ) Απαγορεύονται οι συναθροίσεις πέραν των δύο ατόμων, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων που συνοδεύουν τους γονείς τους, σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους συνάθροισης, όπως πάρκα, πλατείες, προαύλια εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών χώρων, φράγματα, εκδρομικούς χώρους, παραλίες, πεζόδρομους και μαρίνες, κλπ.: Νοείται ότι, εξαιρούνται οι οικίες καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι χώροι καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, (ζ) Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 10 προσώπων σε οικίες, περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων, (η) Απαγορεύεται η παρουσία πιστών κατά τον εκκλησιασμό ή /και άλλων μορφών θρησκευτικής λατρείας: Νοείται ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας, (θ) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (η), επιτρέπεται στις 25 Δεκεμβρίου 2020 και 6 Ιανουαρίου 2021, ο εκκλησιασμός ή/και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας με μέγιστο αριθμό 75 προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας: Νοείται ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας, (ι) Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που τελείται εκκλησιασμός ή/και άλλες θρησκευτικές τελετές και νοουμένου ότι εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 προσώπων ταυτόχρονα, (κ) Επιτρέπεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων, κηδειών με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα, (λ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή γευμάτων ή/και δείπνων για γάμους και βαφτίσεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, εξαιρουμένων αυτών που διεξάγονται σε οικία και με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων, (μ) Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, (ν) Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές παιδικής προστασίας, εξαιρουμένων των επισκέψεων σε πρόσωπα με αναπηρία, όπου κάθε ένοικος μπορεί να δεχτεί δύο επισκέψεις τη βδομάδα και σε εξαιρετικά αναγκαίες περιπτώσεις εξετάζονται από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό αιτήματα για πρόσθετες επισκέψεις, (ξ) Αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αιθουσών θεαμάτων και κινηματογράφων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, (ο) Αναστέλλεται η λειτουργία παιδότοπων, λούνα πάρκ και θεματικών πάρκων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, (π) Αναστέλλεται η διεξαγωγή συνεδρίων, εμπορικών και εικαστικών εκθέσεων, συνελεύσεων, κλπ, (ρ) Αναστέλλεται η λειτουργία κατασκηνωτικών χώρων,(σ) Οι συνελεύσεις/εκλογές Συντεχνιών εγγεγραμμένων με βάση τους περί Συντεχνιών Νόμους του 1965-1996, δύναται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από έγκριση της Εφόρου Συντεχνιών,

(τ) Ο ανώτατος αριθμός επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν όλα τα λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών και/ή ιδιωτικών μεταφορών, σε συνάρτηση με τη χωρητικότητά τους, καθορίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: Nοείται ότι, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική από τους εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, (υ) Αναστέλλεται η λειτουργία κλειστών εμπορικών κέντρων: Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, (φ) Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, υπερκαταστημάτων και πολυκαταστημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον, ωφέλιμου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι στα υπερκαταστήματα, πολυκαταστήματα και μεγάλα καταστήματα πέραν των 500 τ.μ. θα διασφαλίζεται έλεγχος με την παρουσία εξουσιοδοτημένου προσώπου του καταστήματος στην είσοδο του καταστήματος για τη μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού φυσικής παρουσίας πελατών, (χ) Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς τους και τηρουμένης απόστασης του 1.5 μέτρου μεταξύ των προσώπων και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, (ψ) Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και υπό τις προϋποθέσεις ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ’ ελάχιστον και ότι οι πελάτες παραμένουν στην επιχείρηση μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα συμπλήρωσης και κατάθεσης του δελτίου στοιχήματος ή πληρωμής κερδών, (ω) Αναστέλλεται η λειτουργία των καζίνο, (ωα) Αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων, εξαιρούμενης της χρήσης από πρόσωπα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση ή για προπονήσεις μέχρι 4 προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, (ωβ) Τα γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα ευεξίας και λοιπές παρεμφερείς υποδομές εντός των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, δύνανται να λειτουργούν αποκλειστικά για εξυπηρέτηση των προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα,

(ωγ) Αναστέλλεται η λειτουργία των γυμναστηρίων, σχολών χορού, καθώς και σχολών άλλων αθλημάτων: Νοείται ότι, επιτρέπεται η προσωπική εκγύμναση ή/και προπόνηση στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, νοουμένου ότι οι μετέχοντες δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου του γυμναστή/προπονητή, (ωδ) Αναστέλλεται η λειτουργία και η χρήση κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων: (i) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο για χρήση από πρόσωπα ή ομάδες έως τεσσάρων (4) προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, (ii) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών, για τα πρωταθλήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας και εθνικών ομάδων, με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, και (iii) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού με τη συμμετοχή μέχρι 4 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, όπως αθλητές και αθλήτριες που έχουν εξασφαλίσει ή διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και/ή συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

(ωε) Απαγορεύονται όλες οι ομαδικές αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες για πρόσωπα κάτω των 18 ετών: Νοείται ότι, επιτρέπεται η διεξαγωγή των αθλητικών ή/και κοινωνικών δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία μόνο δύο προσώπων, περιλαμβανομένου του προπονητή/εκπαιδευτή, καθώς και η διεξαγωγή τους μέσω εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, (ωστ) Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των ιδιωτικών φροντιστηρίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων για πρόσωπα κάτω των 18 ετών: Νοείται ότι, επιτρέπεται η διεξαγωγή των φροντιστηρίων με φυσική παρουσία μόνο δύο προσώπων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή καθώς και η διεξαγωγή τους μέσω εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, (ωζ) Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων, εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 9.00 π.μ., αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα: (i) εξήντα πέντε ετών και άνω, και (ii) με αναπηρίες, (ωη) Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύνανται να παρευρίσκονται στα Δικαστήρια και στις αίθουσες αυτών καθορίζεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου, (ωθ) Οι λιμένες της Δημοκρατίας λειτουργούν μόνο για εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες και απαγορεύεται η αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιων, (ωι) Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου: Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ’ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών, (ωκ) Πρόσωπο, το οποίο αφικνείται και/ή εισέρχεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξή του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία: Νοείται ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 14 ημέρες, πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο, (ωλ) Επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και/ή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας, (ωμ) Μέχρι την 7 η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ., η λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου είναι άκρως απαραίτητη η φυσική παρουσία φοιτητών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων για προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις, δύναται να διεξάγονται εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

2.2 Ο Κανονισμός 2.3 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 57) του 2020, διαγράφεται και καταργείται με τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ