ΠΑΦΟΣ: Νέα θέση εργασίας Τεχνικού Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού

0
197

Η εταιρεία Οικοδομείν στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της ζητεί να προσλάβει τεχνικό ηλεκτρολόγο – μηχανικό για συνεργασία πλήρους απασχόλησης για να στελεχώσει την εταιρεία που εδρεύει στην Πάφο.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

Εγκαταστάσεις φωτοβολταικών συστημάτων
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Ολοκληρωμένη παρακολούθηση ενός έργου
Εβδομαδιαία αναφορά προόδου των έργων που βρίσκονται υπό επίβλεψη
Επίβλεψη εργασιών εργοταξίου
Επιμέτρηση εργασιών

Απαραίτητα προσόντα:

Αναγνωρισμένο δίπλωμα τεχνικού ηλεκτρολόγου
Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη κτηριακών έργων 5 ετών
Οργανωτική, διοικητική και επικοινωνιακή ικανότητα
Ομαδικό πνεύμα
Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών και φωτοβολταικών εγκαταστάσεων
Αδειούχος Τεχνικός Ηλεκτρολόγος

Απολαβές και Ωφελήματα :

Πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
Προοπτικές καριέρας
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούμε αποστείλετε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σας στη ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 26600616