Αντώνης Φωτίου- Δημοκρατική Παράταξη: Αγκυροβόλιο και Δήμος Πάφου

0
52

Η δημιουργία ενός αγκυροβολίου στον Δήμο Πάφου μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική καινοτομία που θα ενισχύσει τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η αξία του αγκυροβολίου είναι πολλαπλή. Αναμένεται ότι θα προσελκύσει πλοία, ιστιοπλοϊκά και τουριστικά σκάφη, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για τοπικές επιχειρήσεις, αυξάνοντας τα τουριστικά έσοδα και δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής.

Ως δημοτικός σύμβουλος, θα αναλάβω την πρωτοβουλία να εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας αυτού του αγκυροβολίου στον Δήμο Πάφου.

Προτίθεμαι να συνεργαστώ με τους ανάλογους φορείς και να ερευνήσω τις διάφορες πτυχές της υλοποίησης του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσουμε μια λεπτομερή μελέτη που θα περιλαμβάνει τα οφέλη, τον πιθανό προϋπολογισμό, τις ανάγκες καιις απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή του αγκυροβολίου.

Στη συνέχεια, θα προτείνω ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του έργου. Θα επικοινωνήσουμε με πιθανούς επενδυτές και θα εξετάσουμε τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης του έργου από διάφορες πηγές χρηματοδότησης.

Τέλος, θα επιδιώξω να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω τους κατοίκους και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα οφέλη για την τοπική κοινωνία που θα προκύψουν με την ύπαρξη του αγκυροβολίου. Με τις κοινές προσπάθειές μας, μπορούμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα αγκυροβόλιο που θα συμβάλει στη βελτίωση της περιοχής μας και την ανάπτυξή της.