22.9 C
Paphos
Tuesday, April 16, 2024

Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Νεάπολις στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Το διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών είναι αναγνωρισμένο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) από το 2017.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ιστορικών, Πολιτικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, Νομικών Σχολών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Η πρόσκληση απευθύνεται στις/στους κατόχους μεταπτυχιακού  συγγενούς επιστήμης από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας της Ελλάδος και της Αλλοδαπής της Ευρώπης και Παγκοσμίως.

Έγγραφα που απαιτούνται για την αίτηση:

Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση προς το πανεπιστήμιο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα έγγραφα σε μορφή PDF:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα (παράδειγμα βιογραφικού σημειώματος διατίθεται στον ακόλουθο διαδικτυακό ιστότοπο:http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions μαζί με ένα συνοπτικό σημείωμα βιογραφικού και αν υπάρχει συσχετισμός έρευνας με το εργασιακό περιβάλλον (αν υπάρχει) (στα Ελληνικά ή και τα Αγγλικά).
  2. Ερευνητική πρόταση (που να περιέχει μέσα μεταξύ άλλων, την καινοτομία της διδακτορικής διατριβής, την μεθοδολογία, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα έρευνας και συγγραφής όπως και άλλοι τρόποι ερευνητική συμμετοχή σε εκδόσεις κατά την διάρκεια της διατριβής που να ενισχύσουν τα πλαίσια έρευνας του διδακτορικού).
  3. Αναλυτική βαθμολογία του Πτυχίου σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών όπως και αντίγραφο πρωτοτύπων πτυχίου-μεταπτυχιακού
  4. Μέχρι και τρεις συστατικές επιστολές (στην ελληνική ή και αγγλική) που να αναφέρονται στην στήριξη του υποψηφίου (στο έργο της/του επιστημονικό ή και επαγγελματικό).
  5. Το συνολικό Portfolio της/του υποψηφίου (εργασίες / δημοσιεύσεις / υποστηρικτικό υλικό, αν υπάρχει)

Όλα τα έγγραφα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένες μεταφράσεις) θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Την ηλεκτρονική αίτηση μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023. Εντός δύο επερχόμενων εβδομάδων θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση. Εντός Φεβρουαρίου 2023 θα γίνει η συνέντευξη στη δεύτερη και τελική αξιολόγηση. Η εγγραφή και φοίτηση θα αρχίσει εντός του Εαρινού Εξαμήνου του 2023. Συγκεκριμένα, στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκλείονται από τη διαδικασία. Aιτήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες επίσης θα αποκλειστούν από την διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ερευνητική πρόταση για Διδακτορική Διατριβή καθώς αυτή αποτελεί ένα εκ των πλέον σημαντικών κριτηρίων αξιολόγησης του/της υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιστορίας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, πριν την κατάθεση της αίτησής τους. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ για καθοδήγηση πριν την κατάθεση αίτησης ή την ολοκλήρωση της ερευνητικής τους πρότασης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: https://www.nup.ac.cy/gr/department-of-history-politics-and-international-studies/

Οι αιτήσεις εισδοχής θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης μελών ΔΕΠ. Εκτός από την ποιότητα της ερευνητικής πρότασης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της και το υπόβαθρο του υποψηφίου, όπως αξιολογείται από τα ακόλουθα:

·         βαθμολογία πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων

·         άλλα πτυχία που έχουν αποκτηθεί

·         επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια (αν υπάρχουν)

·         πιθανές υποτροφίες, βραβεία, διακρίσεις και αναγνωρίσεις

·         Εργασιακό περιβάλλον αν είναι συνυφασμένο με το ερευνητικό έργο.

Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που συγκροτείται με μέλη ΔΕΠ του τμήματος και μέλος ΔΕΠ εκτός τμήματος του Πανεπιστημίου, και θα εξετάσει τους φακέλους, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια. Θα κληθούν στη δεύτερη φάση επιλογής οι υποψήφιοι/ες για την τελική συνέντευξη.

Σε συνέχεια, οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή αποδοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της προσφοράς. Αποδεχόμενοι την προσφορά, οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν ότι αποδέχονται τους κανόνες που καθορίζονται στα επίσημα έγγραφα που διέπουν αυτό το πρόγραμμα.

Ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης είναι 3 έτη και ο μέγιστος 5. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναφέρονται στον αναρτημένο Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Δρα Σταύρος Χριστοδούλου στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο (+357) 2684 3331.

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ