ΠΑΦΟΣ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

0
1976

Η εταιρεία ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΝ στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για συνεργασία πλήρους απασχόλησης.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:
• Διαχείριση συμβολαίων,
• Ολοκληρωμένη παρακολούθηση ενός έργου (project management),
• Αναλυτική μελέτη σχεδίων οικοδομικών έργων για την κατάρτιση και υποβολή προσφορών,
• Σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου,
• Εβδομαδιαία αναφορά προόδου των έργων που βρίσκονται υπό επίβλεψη,
• Επίβλεψη εργασιών εργοταξίου,
• Επιμέτρηση εργασιών και κοστολόγηση εργασιών,
• Επικοινωνία με προμηθευτές, υπεργολάβους.

Απαραίτητα προσόντα:
• Αναγνωρισμένο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού,
• Εμπειρία σε Project Management,
• Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη κτιριακών έργων 3 ετών,
• Οργανωτική, διοικητική και επικοινωνιακή ικανότητα,
• Ομαδικό πνεύμα,
• Άριστη γνώση χρήσης AutoCAD, Excel και Word,
• Άριστη διαχείριση γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και αγγλικά.

Παρακαλούμε αποστείλετε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σας στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]