ΠΑΦΟΣ- ΣΑΠΑ: Ψεκασμοί για κατσαρίδες και τρωκτικά- Τι να γνωρίζετε;

0
2

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή/και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του, για την περίοδο 19/06/2024 μέχρι 30/07/2024 προγραμματίζει τη διενέργεια ψεκασμών για καταπολέμηση κατσαρίδων και τρωκτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

  • Οι εργασίες ψεκασμού θα εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο και θα  επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό της υπηρεσίας του Σ.Α.ΠΑ.
  • Οι εργασίες ψεκασμού θα καλύπτουν μόνο τα δημόσια φρεάτια λυμάτων.
  • Την ίδια περίοδο, συστήνεται στους ιδιοκτήτες ή/και κατόχους των συνδεδεμένων υποστατικών να προβούν σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπόνομου και του φρεατίου σύνδεσης τους.