ΠΑΦΟΣ: Έκλεισαν μεγάλο κατάστημα στο KINGS AVENUE MALL λόγω αλυσίδας κρουσμάτων

To Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι επέβαλε την αναστολή λειτουργίας καταστήματος πώλησης ηλεκτρονικών και άλλων ειδών στο Εμπορικό Κέντρο KING AVENUE MALL στην Πάφο, μετά από τον εντοπισμό σοβαρών παραβάσεων που αφορούσαν την παράλειψη εφαρμογής μέτρων περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Η έκδοση Ειδοποίησης Απαγόρευσης για την επιβολή της αναστολής ήταν αναγκαία μετά από διαπίστωση ότι λόγω λανθασμένων ενεργειών και ανεπαρκούς διαχείρισης προέκυψε αλυσίδα θετικών κρουσμάτων μεταξύ των εργαζομένων. Ουσιαστικά η αλυσίδα θετικών κρουσμάτων ήταν αποτέλεσμα της μη εφαρμογής όλων των απαιτουμένων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που καθορίζονται από τις περί Λοιμοκαθάρσεως και περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίες καθώς και από τους σχετικούς Οδηγούς που ετοιμάστηκαν από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, έχει καθοριστική σημασία η τήρηση του συνόλου των απαιτουμένων μέτρων και όχι η εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων αποσπασματικά ή και αυτοσχεδιασμών. Επίσης, είναι σημαντικό ο ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας και Υγείας για συντονισμό και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε υποστατικό/χώρο εργασίας.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συστηματική εφαρμογή με κάθε λεπτομέρεια των καθορισμένων διαδικασιών που αφορούν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση ύπαρξης θετικών κρουσμάτων, έτσι, ώστε να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν τυχόν περιπτώσεις μετάδοσης του κορωνοϊού στις στενές επαφές του κρούσματος.

Το ΤΕΕ συνεχίζει να προσφέρει στην συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης και διαχείρισης της πανδημίας με εντατικούς ελέγχους στους τομείς που του έχουν ανατεθεί, που περιλαμβάνουν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και μεγάλα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, υποστατικά του τομέα μεταποίησης, στέγες ηλικιωμένων και εργοτάξια.

Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα και σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, έχουν διεξαχθεί από το ΤΕΕ ή/και με συντονισμό από το ΤΕΕ, συνολικά 11.683 επιθεωρήσεις από τις οποίες 3.835 σε εργοτάξια, 6.456 στο λιανικό εμπόριο, 820 στις στέγες ηλικιωμένων και 572 σε άλλους χώρους εργασίας. Επίσης, σε 225 περιπτώσεις έχουν επιβληθεί κυρώσεις όπως έκδοση ειδοποιήσεων απαγόρευσης/αναστολής λειτουργίας υποστατικών και εξώδικα.

ΠΗΓΗ: SIGMALIVE

Support Local Business