Νέες θέσεις εργασίας στο αεροδρόμιο Πάφου από την Menzies Aviation

0
165

Θέση Εργασίας 

 Η Menzies Aviation (Cyprus) επιθυμεί να προσλάβει εποχιακό προσωπικό μερικής απασχόλησης για συμμετοχή στην παροχή υπηρεσιών προς Επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα (PRM) για το έργο που απονεμήθηκε στη Menzies Aviation στο αεροδρόμιο της Πάφου. Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Προϊστάμενο του και τους συναδέλφους του.  Επίσης, αναμένεται να συμπεριφέρεται με απόλυτο σεβασμό προς τους πελάτες.

Καθήκοντα: 

∙Να συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας και να τηρεί τους κανονισμούς  εργασίας καθώς και της στολής. 

∙Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας και υγείας. 

∙Γνώση των κανονισμών Πολιτικής αεροπορίας, ευρωπαϊκών κανονισμών συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης της Πολιτικής Αεροπορίας (ΕCAC) doc 30 και αυτών που αφορούν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα (PRM). 

∙Παροχή βοήθειας όλων των Ειδικών Κατηγοριών Επιβατών, εισερχόμενων και εξερχόμενων από το Αεροδρόμιο, με φροντίδα και αποτελεσματικότητα. 

∙Συντονισμός εργασιών με τον Επόπτη . 

∙Βεβαιώνεται ότι υπάρχει διαθέσιμος ο αναγκαίος αριθμός αναπηρικών αμαξιδίων και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 

∙Λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας όπου χρειάζεται. 

∙Στήριξη της ομάδας όπου χρειάζεται. 

Απαραίτητα προσόντα 

∙Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. 

∙Ευχάριστη προσωπικότητα με θετική και ευγενική στάση. 

∙Υπευθυνότητα. 

∙Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. 

∙Ομαδικότητα. 

∙Ευελιξία. 

Επιπρόσθετα προσόντα  

∙Υψηλό επίπεδο γνώσης Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, γνώση επιπρόσθετης γλώσσας θα 

θεωρηθεί επιπλέον προσόν.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] αναφέροντας  

PFO PRM Agents μέχρι τις  29 Φεβρουαρίου 2024.