Νέα θέση καθηγητή/τριας Βιολογίας στα Ιδ. Φροντιστήρια Λαούρη

0
1441

Ζητείται Καθηγήτρια / Καθηγητής Βιολογίας για να ενταχθεί στην έμπειρη ομάδα καθηγητών μας στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο Γ. Λαούρης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

-Πτυχίο Βιολογίας από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο

-Προηγούμενη διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Καθήκοντα:

-Διδασκαλία Βιολογίας σε μαθητές Γυμνασίου και Λύκειου.

Η θέση αφορά κυρίως τη σχολική χρονιά 2022-23.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 99776965