Νέα θέση για καθηγητή/τρια Χημείας στο φροντιστήριο Λαούρη

0
1721
ΛΑΟΥΡΗΣ

Ζητείται Καθηγήτρια / Καθηγητής Χημείας για να ενταχθεί στην έμπειρη ομάδα καθηγητών μας στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο Λαούρη που βρίσκεται στη λεωφόρο Έμπας.
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο Χημείας από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο
– Προηγούμενη διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Καθήκοντα:
– Διδασκαλία Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και Λύκειου.
Έναρξη εργοδότησης: Σεπτέμβριος 2023
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99776965