Νέα θέση εργασίας από το Ιδιωτικο Νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος και Κυανους Σταύρος

0
26

Το Ιδιωτικο Νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος και Κυανους Σταύρος ψάχνει να προσλάβει άμεσα νοσηλευτικό προσωπικό. Πρόκειται για μόνιμη θέση εργασίας και ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη.

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] ή μήνυμα στο messenger