Ενιαία και Οριζόντια Ανάπτυξη στον Νέο Δήμο Ακάμα με επίκεντρο τον Άνθρωπο

0
22

Είναι πολύ σημαντικό, μέσα από τη λειτουργία του νέου Δήμου Ακάμα, να διασφαλιστεί ότι οι κοινότητες που ενσωματώνονται σήμερα στον Δήμο Πέγειας και θα αποτελούν το νέο Αυτοδιοικητικό Σχήμα του νεοσύστατου Δήμου δεν θα στερηθούν ευκαιριών. Ίσων ευκαιριών.

Ο υφιστάμενος Δήμος Πέγειας έχει μια σημαντική γνώση στη διεκδίκηση κονδυλίων από την κεντρική εξουσία που είναι το κράτος και στην ωρίμανση αναπτυξιακών έργων. Αυτήν την εμπειρία και τη γνώση θα πρέπει οι κοινότητες, και ειδικά η Κισσόνεργα που είναι και η μεγαλύτερη να την αξιοποιήσουν για να μπορέσει ο νέος Δήμος να τύχει μιας ορθολογιστικής ανάπτυξης που να είναι ενιαία και οριζόντια και κυρίως που δεν θα αδικήσει τις κοινότητες.

Η στρατηγική αυτή, με την εκλογή του νέου Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να απασχολήσει άμεσα μια από τις πρώτες συνεδριάσεις για να καταστρωθεί ένα πλάνο δράσης με χρονοδιαγράμματα.

Διαβάστε περισσότερες θέσεις και απόψεις της Μαρίνας Ιακώβου Γρηγορίου ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Τα μεγάλα έργα και όσα χαρακτηρίζονται υπερτοπικής σημασίας, όπως η Μαρίνα Πάφου, θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα και να ασκηθούν πιέσεις από όλους τους φορείς για να μπουν σε πορεία υλοποίησης. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς θα μετρήσει αρκετά και θα είναι κομβικής σημασίας ποιοι θα είναι εκείνοι οι εκλελεγμένοι, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι που ο κόσμος θα επιλέξει.

Ας προσμετρήσουμε λοιπόν αυστηρά τις πιο πάνω παραμέτρους και ας επιλέξουμε τους κατά την κρίση μας ικανότερους για να μας εκπροσωπήσουν.

Μαρίνα Ιακώβου- Γρηγορίου- Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος ΔΗΠΑ

Δημοτικό Διαμέρισμα Κισσόνεργας- Δήμου Ακάμα