Δημόσια Παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου

0
551

H εταιρεία DTGS UNITY HOLDINGS LTD προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες αρχές και κοινό σε Δημόσια Παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 5 MW στην κοινότητα Στενής, την Τρίτη 04 Ιουλίου 2023 στις 17:30 μ.μ. στα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου Στενής.

Ο σκοπός της Δημόσιας Παρουσίασης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αρχών και του κοινού για τα κύρια αποτελέσματα της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το εν λόγω έργο. Στα πλαίσια αυτά θα δοθεί η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες αρχές και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και παραστάσεις για τη Μελέτη προτού αυτή παρουσιαστεί στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το πρόγραμμα της Δημόσιας Παρουσίασης είναι ως εξής:

17:30 – 17:45: Εγγραφές

17:45 – 18:30: Παρουσίαση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)

18:30 – 19:30: Ερωτήσεις/ απαντήσεις και Συζήτηση

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας και του μελετητή είναι τα ακόλουθα:

Αιτητής: DTGS UNITY HOLDINGS LTD

Άτομο εποικοινωνίας: Σάββας Στυλιανού

Τηλ. 99838485, 700 88 880

Email. [email protected]

Μελετητής: Χουρδάκης Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Τηλ. 96856417

Email. [email protected]