26.9 C
Paphos
Monday, July 15, 2024

Χάος στα αεροδρόμια !! Πρόκειται να ταξιδέψετε ; Έχετε δικαιώματα-Τα γνωρίζετε ;

Μετά από δύο χρόνια αυστηρών περιορισμών λόγω πανδημίας ,και λόγω οικονομικής κρίσης, βρισκόμαστε πραγματικά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δύσκολοι καιροί !! Δεν σημαίνει όμως ότι η ζωή μας σταματάει εδώ!!! Όλοι έχουμε ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση και ηρεμία!!

Δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις να κάνεις ένα ταξίδι μέσα σε αυτό το περίεργο κλίμα και τις καταστάσεις που βιώνουμε. Για πολλούς όμως, είναι η απόδραση που ονειρεύονται και ετοιμάζουν, δουλεύοντας σκληρά για μια ολόκληρη χρονιά.

Το βασικότερο είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας όπως:
Δικαίωμα στην πληροφόρηση/ Δικαίωμα ακύρωσης της συμφωνίας
Το δικαίωμα παραχώρησης εναλλακτικών διευθετήσεων σε περίπτωση που οι διακοπές μας διαφέρουν από το διαφημιστικό φυλλάδιο.
Ματαίωση / Καθυστέρηση πτήσης / Άρνηση επιβίβασης/ Απώλεια η φθορά αποσκευών

Η ταχύτητα σκοτώνει

Δικαιώματα Επιβατών που ταξιδεύουν Αεροπορικώς:
Χάρη στον Ευρωπαϊκό κανονισμό 261/2004 ,ο οποίος κατοχυρώνει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς ,όλοι εμείς οι καταναλωτές έχουμε και δικαιώματα τα οποία σίγουρα και πρέπει να γνωρίζουμε.

Εάν η πτήση σας έχει ματαιωθεί: έχετε δικαίωμα να επιλέξετε:
1.Επιστροφή αντίτιμου εισιτηρίου.
2.Μεταφορά με άλλη πτήση η πτήση επιστροφής. Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση (€250-€600)κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
3.Στο αεροδρόμιο. έχετε δικαίωμα σε βοήθεια (όπως αναψυκτικά ,γεύματα ,τηλεφώνημα και μια διανυκτέρευση) αν χρειαστεί κατά την αναμονή για την εκ νέου δρομολόγηση.
4.Αν δεν έχετε ενημερωθεί για την ακύρωση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης έχετε δικαίωμα σε αποζημίωση.
5.Η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να αποδείξει εάν και πότε ενημερωθήκατε προσωπικά ότι η πτήση σας ακυρώθηκε. Ωστόσο δεν οφείλεται αποζημίωση αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να μπορεί να το αποδείξει .
6.Εάν η πτήση έχει ματαιωθεί η αεροπορική εταιρεία πρέπει να δώσει στον καταναλωτή την επιλογή μεταξύ επιστροφή αντίτιμου του εισιτηρίου η εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου εισιτηρίου η εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβαση στον τελικό προορισμό. Μπορεί επίσης να έχει δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση (€125-€600) κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις .

Όταν η αεροπορική εταιρεία προβλέπει καθυστέρηση της πτήσης :
Δύο ή περισσοτέρων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μέχρι και 1500χλμ,
Τριών ή περισσοτέρων ωρών για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500χλμ και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500-3500χλμ,
Τεσσάρων ή περισσοτέρων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση των 3500χλμ εκτός Ε.Ε οφείλει να παρέχει στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά ,μεταφορά και κατάλυμα σε ξενοδοχείο (αν η πτήση αναχωρεί την επομένη ημέρα)και επικοινωνιακές διευκολύνσεις .Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των πέντε(5)ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης την υποχρέωση να προσφέρει επιστροφή του πλήρους αντίτιμο εισιτηρίου εντός 7 ημερών ή πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατό.

Άρνηση επιβίβασης :
Αν προσήλθατε εγκαίρως στον έλεγχο εισιτηρίων με έγκυρη κράτηση και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και η αεροπορική εταιρεία δεν σας επιτρέψει την επιβίβαση λόγω υπεράριθμων κρατήσεων η για επιχειρησιακούς λόγους και δεν παραχωρήσατε οικειοθελώς της θέση σας έχετε δικαίωμα :
Αποζημίωσης , ή σε βοήθεια ,ή σε επιλογή ανάμεσα σε επιστροφή αντίτιμου του εισιτηρίου ,ή μεταφορά με άλλη πτήση ή νέα κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία

Καθυστέρηση πτήσης:
Εάν η πτήση σας έχει καθυστέρηση κατά την αναχώρηση, δικαιούστε βοήθεια, επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου και πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης. Εάν φτάσατε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ώρες, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η καθυστέρηση οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να μπορεί να το αποδείξει.

Αποσκευές:
Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης των αποσκευών σας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας παρέχει αποζημίωση βάσει της Σύμβασης του Μόντρεαλ 1999. Το ανώτατο όριο ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας ανέρχεται περίπου μέχρι €1,200 και καθορίζεται χρονικό όριο ως προς την υποβολή αιτήματος. Σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης αποσκευών οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες βασίζουν την αποζημίωση είτε στην αξία της κατεστραμμένης αποσκευής ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, το οποίο έχει επίσης καταστραφεί. Μπορεί επίσης να ζητήσουν απόδειξη για τα κατεστραμμένα αντικείμενα, και κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμόσουν μια κλίμακα για κάθε πληρωμή. Αν είναι μόνο η αποσκευή που έχει υποστεί βλάβη ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν μία νέα από το κατάστημα τους.
Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη, εάν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ή ήταν αδύνατο να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

Η Σύμβαση του Μόντρεαλ προνοεί ότι σε περίπτωση που η αποσκευή δεν φθάσει μετά την πάροδο των 21 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να είχε φθάσει, τότε ο επιβάτης δικαιούται να επικαλεσθεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση μεταφοράς. Κατά την αξιολόγηση του παραπόνου σας, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ζητήσει λίστα με τα αντικείμενα που βρίσκονταν στην αποσκευή που έχει απολεσθεί, και, ενδεχομένως τις πρωτότυπες αποδείξεις. Μπορείτε να διευθετήσετε την αξίωση σας και μέσω της ταξιδιωτική σας ασφάλιση. Αν προβάλετε απαίτηση δυνάμει ασφαλιστήριου συμβολαίου, είναι πιθανό ότι η ασφαλιστική σας εταιρεία θα διεκδικήσει εκ νέου τα χρήματα από την αεροπορική εταιρεία ή τον ασφαλιστή της αεροπορικής εταιρείας.

Προθεσμίες Υποβολής Παραπόνων.
Η Σύμβαση του Μοντρεάλ αναφέρει ότι τα παράπονα θα πρέπει να υποβληθούν στην αεροπορική εταιρεία γραπτώς εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
1.Κατεστραμμένη αποσκευή – επτά ημέρες (7)από την παραλαβή της αποσκευής
2.Καθυστέρηση αποσκευής – είκοσι μία (21)ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης
3.Απολεσθείσα αποσκευή – δεν ορίζεται στη σύμβαση οποιαδήποτε προθεσμία (καλό είναι να υποβληθεί το παράπονο, μετά τις είκοσι μία ημέρες εκτός εάν η εταιρεία έχει ήδη δηλώσει την αποσκευή ως απολεσθείσα).
Η αεροπορική εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν μπορεί να αποδείξει ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει η ότι ήταν αδύνατο να αποφευχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποσκευή.

Που μπορεί να αποταθεί ο καταναλωτής σε περίπτωση προβλήματος ;
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.
Αν η αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, τότε μπορεί να απευθυνθεί:

Στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών – Τηλέφωνο: 22 516112, Φαξ: +357-22-516118. [email protected]

Στο Ευρωπαϊκό κέντρο Καταναλωτή – [email protected]

Στη Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. http://www.consumer.gov.cy (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας) ή στη Γραμμή Καταναλωτή : 1429

Εάν ο επιβάτης πιστεύει ότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία, πρέπει ο/η ίδιος να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Όταν επιβάτης υποστεί ζημιά από μη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ιδιωτικής αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εταιρειών όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή για τα δικαιώματα του;
Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να έχουν ευδιάκριτα αναρτημένη στο χώρο ελέγχου εισιτηρίων (check in) γνωστοποίηση που να αναφέρει ότι σε περίπτωση προβλημάτων οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν να τους δοθεί το κείμενο με τα δικαιώματά τους. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρέχουν σε κάθε επηρεαζόμενο επιβάτη γραπτή γνωστοποίηση των δικαιωμάτων του και τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας.

“ECC-Net: Travel App” Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου.
Μια νέα εφαρμογή τηλεφώνου για τους Ευρωπαίους καταναλωτές που ταξιδεύουν στο εξωτερικό

Αγοράσατε κάτι στις διακοπές σας και έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα αμέσως μετά; Αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα στην ενοικίαση αυτοκινήτου ή στη διαμονή σας σε ξενοδοχείο; Καθυστέρησε η πτήση στην επιστροφή σας; Σε περίπτωση που οι διακοπές σας δεν εξελιχτούν όπως τις έχετε προγραμματίσει θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να ασκήσετε τα δικαιώματα σας. Η εφαρμογή περιλαμβάνει διάφορα θέματα όπως: αγορές από εμπορικό κατάστημα, ενοικίαση αυτοκινήτου, διαμονή σε ξενοδοχείο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μεταφορά με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο και πλοίο.

Ακόμη παρέχει χρήσιμα τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Η εφαρμογή είναι δωρεάν και μπορεί να λειτουργεί χωρίς σύνδεση (offline) προς αποφυγή χρεώσεων τελών περί αγωγής
Είναι διαθέσιμο για φορητές συσκευές με λειτουργικά συστήματα iOS, Android και Microsoft Windows

Η εφαρμογή ECC-Net: Travel App παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 2 Ιουλίου 2014, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στην παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Πολιτική των Καταναλωτών κ. Neven Mimica και του ευρωβουλευτή κ. Andreas Schwab .Ο επίτροπος Mimica ανέφερε ότι: “Η επιτυχία της Ενιαίας Αγοράς εξαρτάται επίσης και από το αν οι πολίτες γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές.

Προσέξετε λοιπόν.

1.Πριν από τη σύναψη της σύμβασης ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής ταξιδιού πρέπει να μας προμηθεύει με συγκεκριμένες πληροφορίες για το ταξίδι

2.Οποιοδήποτε ενημερωτικό υλικό ή διαφημιστικό έντυπο θα πρέπει να είναι κατανοητό, καθόλου παραπλανητικό, και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι δεσμευτικές εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά

3.Έχουμε δικαίωμα, σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία να επιλέξουμε:
I) ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίσης ή ανώτερης ποιότητας, ή
(ΙΙ) ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι χαμηλότερης ποιότητας, εφόσον το αποδεχόμαστε και επιστροφή σε μας του ποσού της διαφοράς στην αξία μεταξύ των 2 ταξιδιών, ή
(ΙΙΙ) επιστροφή όλων των χρημάτων που πληρώσαμε
Στην κατάλληλη περίπτωση μπορούμε να διεκδικήσουμε και αποζημιώσεις.

Α. Οι διακοπές μας δεν πρέπει να διαφέρουν από το διαφημιστικό φυλλάδιο. Αν συμβεί αυτό κατά τη διάρκεια των διακοπών μας, τότε απαιτούμε να διορθωθεί το λάθος αμέσως. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διοργανωτής οφείλει να μας παράσχει κατάλληλες εναλλακτικές διευθετήσεις. Όπου ενδείκνυται , διεκδικούμε αποζημιώσεις.

Β. Πριν την αναχώρησή μας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας οφείλει να μας δώσει το όνομα, τη διεύθυνση και τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας του τοπικού αντιπροσώπου ή γραφείου με το οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε όταν έχουμε πρόβλημα.

Γ. Μπορούμε να παραχωρήσεις το οργανωμένο ταξίδι μας σε άλλο άτομο, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, νοουμένου ότι έχουμε ειδοποιήσει έγκαιρα τον ταξιδιωτικό μας πράκτορα.

1. Τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε πριν προχωρήσουμε να υπογράψουμε μια συμφωνία;

Α. Προγραμματίζουμε νωρίς το ταξίδι μας. Συγκρίνουμε διάφορα ομοειδή πακέτα από διαφορετικές εταιρείες. Ρωτάμε πολλές ερωτήσεις. Μελετούμε προσεκτικά τους όρους, τι περιλαμβάνει και τις λεπτομέρειες πληρωμής του οργανωμένου ταξιδιού. Ζητούμε το πρόγραμμα ταξιδιού. Μελετάμε προσεκτικά το πρόγραμμα και όλες τις σχετικές πληροφορίες ιδιαίτερα αυτές που είναι κάτω με πολύ, πολύ μικρά γράμματα .

2. Πότε έχουμε δικαίωμα να ακυρώσουμε μια συμφωνία ;
Α.Έχουμε δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση ταξιδιού όταν, προτού αναχωρήσουμε για το ταξίδι μας, ο διοργανωτής θελήσει να τροποποιήσει σημαντικά ουσιώδεις όρους της σύμβασης ταξιδιού. Σε τέτοια περίπτωση κοινοποιούμε σε αυτόν την απόφασή μας το συντομότερο δυνατό.

3. Μόλις έχουμε φθάσει στο ξενοδοχείο που θα μείνουμε και ανακαλύπτουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την περιγραφή του πακέτου

1.Αναφέρουμε πάντοτε το συντομότερο δυνατό στον αντιπρόσωπο του διοργανωτή ή στον αρχηγό/συνοδό της εκδρομής οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και όταν επιστρέψουμε -και πάλι το συντομότερο δυνατό- στο διοργανωτή της εκδρομής.

2.Είναι δικαίωμά μας να έχουμε το πρόγευμα ή το γεύμα που είναι ανάλογο με την κατηγορία του ξενοδοχείου που διαμένουμε, εφόσον αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία.
Καλά ασφαλισμένα ταξίδια λοιπόν και να είστε ιδιαίτερα πολύ προσεκτικοί τώρα που πάλι ο covid 19 επανέρχεται στην ζωή μας και ίσως επηρεάσει και πάλι τις ισχύουσες νομοθεσίες για τους καταναλωτές αφού αρκετά κράτη μέλη ίσως προβούν σε εθνικές παραλλαγές σε βασικούς τομείς ,όπως είναι τα αεροπορικά δικαιώματα ,τα οργανωμένα ταξίδια ,κρατήσεις σε ξενοδοχεία ,ενοικιάσεις αυτοκινήτων ,κ.α ..και μην ξεχνάτε φίλοι μου !!
«Ταξιδεύουμε όχι για να ξεφύγουμε από τη ζωή, αλλά για να μη μας διαφύγει η ζωή»

Χρίστα Χριστοφή
Μέλος Δ.Σ του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών

 

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ