Αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις που ανοίγουν

Εργαζόμενοι και εργοδότες θα πρέπει να τα τηρούν ευλαβικά.

Οδηγούς που αφορούν σε ομάδες εργαζομένων που αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν κατά την 1η και 2η φάση της στρατηγικής σταδιακής άρσης των απαγορεύσεων έχει καταρτίσει το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ακολουθούν αυτούσιοι:

Η ενημέρωση του προσωπικού και η προμήθεια προστατευτικού υλικού συμβάλλουν στην οργανωμένη και ψύχραιμη αντιμετώπιση και στην αποφυγή δημιουργίας καταστάσεων πανικού.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Ο έγκαιρος σχεδιασμός και η αποτελεσματική πρόληψη και ενημέρωση θα διασφαλίσει την υγείας των επισκεπτών και του προσωπικού, αλλά και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του γραφείου.

Διαβάστε επίσης: Σε αχαρτογράφητα νερά η οικονομία αν δεν συμμορφωθούμε
Ύποπτο κρούσμα θεωρείται ένα άτομο που: Έχει ταξιδέψει σε περιοχές όπου θεωρείται ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση λοίμωξης από κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην κοινότητα.

Και επιπλέον έχει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού όπως πυρετό, βήχα και αναπνευστική δυσχέρεια. Με βάση τα πιο πάνω, όλα οι εργασιακοί χώροι θα πρέπει να τύχουν ενημέρωσης και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ως ακολούθως:

1. Σε όλους τους χώρους των γραφείων να υπάρχει καλός εξαερισμός, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και σαπούνι, ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

2. Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Aν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70οC). Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.

3. Καθαρισμός και απολύμανση τακτικά, επιφανειών, πόμολων και πάγκων εργασίας.

4. Καλός και συχνός αερισμός του χώρου εργασίας μας.

5. Κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα

6. Αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς μικροβίων

7. Αποφυγή στενής επαφής (απόσταση 1-2 μέτρα) με άτομα που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.

8. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στον εργασιακό χώρο επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων όπως θερμόμετρα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, το προσωπικό θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ενημερώσει άμεσα την γραμμή του πολίτη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 (24ωρο) δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες:

1. Όνομα και Επίθετο εργαζομένου

2. Χώρα Προέλευσης

3. Συμπτώματα εργαζομένου

4. Διεύθυνση εργασιακού χώρου

Κατά την παρουσία του ασθενούς στον εργασιακό χώρο και μέχρι την μεταφορά του σε Ιατρικό Κέντρο, θα πρέπει:

1. Να απομονωθεί ο εργαζόμενος από τους άλλους εργαζομένους.

2. Αν εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή δύσπνοια) χορηγείται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα. 3. Αν υπάρχει συνάδελφος του εργαζομένου, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, πρέπει να χορηγηθεί σε αυτόν απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του εργαζομένου (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.

4. Δώστε στο υπόλοιπο προσωπικό την οδηγία να αποφεύγεται η είσοδος στο χώρο του εργαζομένου.

5. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.

6. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

7. Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με ηρεμία και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου. Σε περίπτωση μεταφοράς του εργαζομένου θα πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανση του χώρου εργασίας ως περιγράφεται στο έντυπο για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό (απολύμανση) μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον κορωνοϊό.

Support Local Business