Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση

0
1379

Δημόσια Παρουσίαση στο πλαίσιο Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την ανέγερση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανική ζώνη της Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο

Η εταιρεία YNB Consulting Ltd έχει αναλάβει την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας βιολογικής επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανική ζώνη της Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της ΜΕΕΠ, πραγματοποιείται Δημόσια Παρουσίαση με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να υποβάλει σχόλια και προτάσεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Η Δημόσια Παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 στις 16:00.

Για συμμετοχή στη δημόσια παρουσίαση ακολουθήστε τον σύνδεσμο[SK1] : Διαδικτυακή Δημόσια Παρουσίαση

Η Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο[SK2] : Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον