Αν κάνουν πέτρα οι βρύσες σας, υπάρχει λύση!

0
1741

Αν έχετε παρατηρήσει ότι οι βρύσες σας κάνουν πέτρα, τότε το πρόβλημα που υπάρχει είναι ξεκάθαρο, ονομάζεται “σκληρότητα νερού”

Είναι γνωστό ότι το νερό σε αρκετές περιοχές στην Κύπρο είναι πάρα πολύ σκληρό. Τόσο σκληρό που αρκετά φίλτρα ή προστατευτικά στις βρύσες δημιουργούν πέτρα. Η επιστήμη και η τεχνολογία ήρθαν να λύσουν το πρόβήμα με τους αποσκληρυντές νερού που θεωρούνται η πιο ασφαλής και αποτελεσματική λύση κατά της “πέτρας”.

Ο σκοπός της τοποθέτησης ενός συστήματος αποσκλήρυνσης είναι η αφαίρεση των αλάτων έτσι ώστε το νερό που διέρχεται από το ντεπόζιτο στα διάφορα σημεία π.χ σωληνώσεις, βρύσες, πλυντήρια κτλ, να είναι μαλακό.

Διαβάστε πως να λύσετε το πρόβλημα αλλά και περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ