Δώστε την ευκαιρία στο παιδί σας να:

• Ενδυναμώσει τη μνήμη του και την ακουστική του ικανότητα
• Αυξήσει τη συγκέντρωσή του και την ικανότητα να κάνει περισσότερα από ένα πράγματα ταυτόχρονα
• Βελτιώσει τη μαθηματική του αντίληψη και ικανότητα
• Να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του
• Να βελτιώσει την ακαδημαϊκή του επίδοση σε όλα τα μαθήματα του σχολείου

KORANTINA HOMES

Για Πληροφορίες και Εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 26913746 / 99919174 www.ucmas.com.cy