Τοποθέτηση Μυριάνθους για τα θέματα της Επ. Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Είναι με ικανοποίηση που έχουμε δει και ακούσει σήμερα από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Υφυπουργό Τουρισμού, αλλά και τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων για την πρόθεση να φέρουν το συντομότερο δυνατόν το Νομοσχέδιο για την Οικοτεχνία, η οποία ουσιαστικά θα δώσει μια περαιτέρω ώθηση για την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος στην ύπαιθρο.

Είναι πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας γιατί ακριβώς θα εμπλουτιστεί με τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα κατασκευάζονται από πολύ μικρές οικογενειακές μονάδες. Επίσης σημαντικό με το Νομοσχέδιο για την Οικοτεχνία, είναι ότι θα δώσει προστιθέμενη αξία στα παραδοσιακά προϊόντα.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως έχουμε τονίσει και στην Υπουργό Εμπορίου, ότι μέσα από αυτό το Νομοσχέδιο θα πρέπει να καλύψει όλες τις αγροτικές περιοχές και ουσιαστικά θα πρέπει να συνδυαστεί με ειδικά προγράμματα με υψηλό ποσοστό επιδοτήσεων που θα ενισχύσουν τη δημιουργία μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων που θα παράγουν παραδοσιακά προϊόντα.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Ευελπιστούμε ότι το Νομοσχέδιο θα προχωρήσει το συντομότερο από νομοτεχνικό έλεγχο ώστε με την έναρξη των εργασιών της Νέας Σύνθεσης της Βουλής, να κατατεθεί και να προχωρήσει άμεσα η Επιτροπή Εμπορίου για την ψήφιση του.

Πέραν τούτου, είχαμε σήμερα, συνεχίσει της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου για την Προστασία του Καταναλωτή.

Ένα βασικό ζήτημα το οποίο προκύπτει μέσα από το πολυνομοσχέδιο, όπως έχουμε πει και σε άλλες προηγούμενες συνεδρίες της Επιτροπής, είναι ότι θα πρέπει να καλύψει εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τονίσαμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί ταυτόχρονα με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την Προστασία του Καταναλωτή και το Νομοσχέδιο που θα καλύπτει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κυρίως για το θέμα των καταχρηστικών ρητρών σε θέματα τραπεζικών συμβάσεων. Έχει κατατεθεί σήμερα ένα προσχέδιο το οποίο έχει ετοιμαστεί από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, τον κ. Παύλο Ιωάννου. Αυτό που απομένει είναι να προχωρήσει άμεσα η Νομική Υπηρεσία στην εξέταση της νομοτεχνικής μελέτης αυτού του πολυνομοσχεδίου ώστε να προχωρήσει μέχρι την ημέρα που θα κλείσει η Βουλή τις εργασίες της πριν τις εκλογές, να είναι έτοιμο για να πάει μαζί με το προηγούμενο πολυνομοσχέδιο για ψήφιση του.

Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί αυτό το θέμα, γιατί θεωρούμε ότι παρόλες τις θετικές υποσχέσεις και εκκλήσεις που γίνονται ότι αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί για να καλύψει τα φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να καλύψει και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σωρεία αυθαιρεσιών από τα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Support Local Business
Translate »