Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανακοίνωσε ότι από τον Μάιο αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE).

Σε ανακοίνωση, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, επεσήμανε ότι η συμμετοχή σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό και έγκυρο διεθνές δίκτυο Πανεπιστημίων ενδυναμώνει περαιτέρω το κύρος του Πανεπιστημίου και ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ως φορέα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης στους φοιτητές του, σύγχρονης και πρωτοποριακής έρευνας.

Οι καταστατικοί στόχοι της Ένωσης εκφράζουν και ανταποκρίνονται απόλυτα στον διακηρυγμένο πυλώνα ακαδημαϊκής αριστείας και αναπτυξιακής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, προστίθεται στην ανακοίνωση, καθώς και στην περαιτέρω διεθνοποίησή του, με στόχευση στην ακαδημαϊκή καινοτομία και πρωτοπορία καθώς και στην εφαρμοσμένη γνώση και έρευνα αιχμής, προς όφελος, πάντα, της ακαδημαϊκής του κοινότητας.