Πρόσκληση διαγωνισμού από τη Σχολική Εφορεία Πάφου

0
220

Η Σχολική Εφορεία Πάφου διενεργεί διαγωνισμό για εμπλουτισμό του χώρου του Γ’ Νηπιαγωγείου Πάφου με Έργο/α Τέχνης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μεμονωμένοι/ες καλλιτέχνες/ιδες ή ομάδες καλλιτεχνών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν Όρους από τα Γραφεία της  Εφορείας, οδός Αδώνιδος 32 8010 Πάφος ή ηλεκτρονικά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, από την 21η Μαρτίου 2022 μέχρι και την 15η Ιουνίου 2022 μεταξύ των ωρών 08:00πμ και 02:30μμ, (εργάσιμες ημέρες).

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 26813644