Πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της Τόλμης την Τετάρτη 23 Μαρτίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Ανοικτού Θεραπευτικού Κέντρου «Η ΤΟΛΜΗ» Πάφου σας προσκαλούν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, η ώρα 18:30 στην Παλιά Ηλεκτρική Πάφου.

Eπισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση, καθώς και το πρόγραμμα που πρόκειται να ακολουθηθεί.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας βάσει του ισχύοντος Διατάγματος.

Support Local Business
Translate »