Πλήρες μέλος της Διεθνούς Ένωσης Νομικών Σχολών (IALS) η Νομική Σχολή του Νεάπολις

Από τον Ιούλιο 2020 η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου έγινε πλήρες μέλος της Διεθνούς Ένωσης των Νομικών Σχολών ( IALS).

Η Σχολή συμμετέχει σε μια διεθνή ένωση περισσότερων από 160 Νομικών Σχολών και τμημάτων εκπροσωπώντας περισσότερους από 7.500 ακαδημαϊκούς νομικούς.

Ενισχύεται περαιτέρω η διεθνής αναγνωρισιμότητα της Νομικής Σχολής, το κύρος των πτυχίων του Πανεπιστημίου και αυξάνεται η διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

Επιπλέον η παραγόμενη ακαδημαϊκή γνώση και έρευνα εντάσσεται σε ευρεία διεθνή δίκτυα ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και αρίστων νομικών προτύπων προς όφελος των Προγραμμάτων Σπουδών και της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου.

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: Πλήρες μέλος της Διεθνούς Ένωσης Νομικών Σχολών (IALS) η Νομική Σχολή. https://www.ialsnet.org/.