20.9 C
Paphos
Friday, March 1, 2024

Παγκύπριες: Αυτά ισχύουν για όσους θα παρακαθήσουν στις εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι όσοι/ες υποψήφιοι/ες θα παρακαθήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020-2021 θα πρέπει, σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 16) του 2021, να προσκομίζουν προσερχόμενοι στην εξέταση:

  • είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 72 ώρες, (σε έντυπη μορφή)
  • είτε  πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και  νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού, 
  • είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την  ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την  ημερομηνία θετικής διάγνωσής τους κατά την αρχική δειγματοληψία.

Δείτε το έντυπο ΕΔΩ

Υποψήφιοι/ες Παγκύπριων Εξετάσεων που προσέρχονται στα αδειοδοτημένα συνεργεία για διενέργεια ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid tests), θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα καθώς και το Δελτίο Υποψηφίου Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επίδειξη του Δελτίου Υποψηφίου Παγκύπριων Εξετάσεων θα δίνει προτεραιότητα στον/στην κάτοχό του για διενέργεια του ελέγχου. Συστήνεται όπως οι Υποψήφιοι/ες διενεργούν την εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) που απαιτείται για την είσοδό τους στην εξέταση, το αργότερο μέχρι τις 12 μ. της προηγούμενης ημέρας, ώστε να ενεργοποιούνται άμεσα οι διαδικασίες των Υπουργείων Υγείας και ΥΠΠΑΝ σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α των Παγκύπριων Εξετάσεων εντοπιστεί ως κρούσμα ή χαρακτηρισθεί ως στενή επαφή, θα μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις σε ένα από τα ειδικά εξεταστικά κέντρα που λειτουργεί το ΥΠΠΑΝ για αυτόν τον σκοπό.

Υποψήφιος/α Παγκύπριων Εξετάσεων που μετά από διάγνωση θα είναι θετικό κρούσμα ή θα δηλωθεί ως στενή επαφή, θα πληροφορηθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ για τον χώρο όπου θα παρακαθίσει στις εξετάσεις. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι/ες των Παγκύπριων Εξετάσεων να συνεργάζονται με τα συνεργεία διαγνωστικών ελέγχων και να δίνουν τα στοιχεία που θα τους ζητούνται. Με την κατάλληλη συνεργασία θα εξασφαλίζεται η ταχύτερη διεκπεραίωση και ενημέρωσή τους για τις εξετάσεις.  

Υποψήφιοι/ες των Παγκύπριων Εξετάσεων, οι οποίοι είναι ήδη κρούσματα ή στενές επαφές κρουσμάτων και η αποδέσμευσή τους δεν ολοκληρώνεται πριν από την πρώτη τους εξέταση θα πρέπει να συμπληρώνουν το συνημμένο έντυπο με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, επαρχία, τηλέφωνο επικοινωνίας, εξεταστικό κέντρο με βάση το Δελτίο Υποψηφίου Παγκύπριων Εξετάσεων, ημερομηνία εντοπισμού κρούσματος/στενής επαφής και πιθανή ημερομηνία λήξης του περιορισμού) και να το αποστέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η διαδικασία αυτή θα ισχύει και στην περίπτωση που οι Υποψήφιοι/ες των Παγκύπριων Εξετάσεων θα ενημερωθούν ότι είναι στενές επαφές ή θα διαγνωστούν ως κρούσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου των εξετάσεων.

Υποψήφιοι/ες των Παγκύπριων Εξετάσεων που έχουν ή θα έχουν νοσήσει πριν και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή είναι στενές επαφές θα μπορούν μετά την αποδέσμευσή τους, όπως αυτή προβλέπεται από τις ιατρικές υπηρεσίες, να συνεχίσουν τις εξετάσεις τους στο εξεταστικό κέντρο όπου προβλεπόταν αρχικά να παρακαθήσουν. Υπενθυμίζεται ότι:

  • Η ημερομηνία αποδέσμευσης για τα κρούσματα, με βάση το νέο αναθεωρημένο πρωτόκολλο αποδέσμευσης των κρουσμάτων στην κοινότητα, δίδεται από τον Προσωπικό Ιατρό, όχι νωρίτερα από τις 14 ημέρες μετά τη διάγνωση ή την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Όσοι/ες τυχόν δεν έχουν Προσωπικό Ιατρό αποδεσμεύονται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Με την αποδέσμευσή τους, όλα τα κρούσματα λαμβάνουν γραπτό μήνυμα που αναγράφει την ημέρα αποδέσμευσης, το οποίο αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο και θα ζητηθεί από τον Αρμόδιο της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
  • Οι στενές επαφές αποδεσμεύονται 14 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το κρούσμα. Θα μπορούν να αποδεσμευτούν νωρίτερα, νοουμένου ότι θα έχουν την 7η ημέρα αρνητική διάγνωση σε τεστ PCR από εγκεκριμένο εργαστήριο. Η απόφαση για αποδέσμευση στις επτά ημέρες μετά την επαφή, και με αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου, είναι προσωπική απόφαση και γι’ αυτό η εξέταση θα πρέπει να γίνεται με δική τους πρωτοβουλία και έξοδα και με ενημέρωση του Προσωπικού Ιατρού τους.

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που έχουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις, από τις οποίες εξαρτάται και η πρόσβαση στα ΑΕΙ, απευθύνουμε έκκληση προς τους υποψηφίους και τις υποψήφιες  να επιδείξουν αυξημένη προσοχή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και να μειώσουν τις επαφές και τις πιθανότητες να προσβληθούν από τον ιό. Συστήνεται επιπλέον να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρούν σχολαστικά τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, υγιεινή χεριών κ.ο.κ.). Επιπρόσθετα, προτρέπονται και οι γονείς/κηδεμόνες να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους που θα συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά τόσο κατά την περίοδο πριν τις εξετάσεις, όσο και κατά τη διάρκειά τους, προκειμένου να μειώσουν τις επαφές τους, και να τηρούν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για να αποφύγουν το ενδεχόμενο να προσβληθούν από τον ιό ή να χαρακτηρισθούν ως στενή επαφή κρούσματος.

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ