Νέα Αγγελία Εργασίας για Τεχνικούς & Εργάτες Αλουμινίων στην Πάφο

Η εταιρεία G & M Ioannides Ltd που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και τοποθέτησης συ-στημάτων αλουμινίου ζητά να προσλάβει Τεχνικούς & Εργάτες αλουμινίων για πλήρη απασχόληση για να στελεχώσουν την εταιρεία που εδρεύει στην Πάφο.

Απαραίτητα προσόντα:
– απόφοιτος Τεχνικής Σχολής ή Λυκείου,
– διάθεση για σύντομη εκμάθηση όλων των διαδικασιών κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου,
– συνέπεια και επαγγελματισμός,
– ευχάριστη προσωπικότητα
– οργανωτικός,
– ομαδικό πνεύμα εργασίας,
– ακεραιότητα χαρακτήρα και εντιμότητα
– γνώση αγγλικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επικοινωνήσουν τηλε-φωνικώς στο 99607946 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020