Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία στη Γνωστική Διαδικασία από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Την Παρασκευή 22.05.2020 απονεμήθηκαν στους δευτεροετείς φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων τα διπλώματα επιτυχίας και συμμετοχής τους στο εργαλείο προσομοίωσης Στρατηγικής Μάρκετινγκ. Τόσο το πτυχίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις, όσο και τα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης έχουν εντάξει και χρησιμοποιούν στην εκπαιδευτική διαδικασία νέα εργαλεία και νέες εικονικές – διαδραστικές τεχνολογίες προσομοίωσης εκπαιδεύοντας τους φοιτητές/τριες σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.

Οι συμμετέχοντες εφοδιάζονται με ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων, το οποίο τους βοηθά να δοκιμάζουν και υλοποιούν διάφορα σενάρια καθώς επίσης και να αναλύουν τα αποτελέσματα των αποφάσεων και προβλέψεών τους.

Το εργαλείο προσομοίωσης Μάρκετινγκ καλύπτει γνωστικά θέματα, όπως την διαχείριση κύκλου ζωής του προϊόντος, τμηματοποίηση αγοράς, τοποθέτηση προϊόντος, επενδύσεις σε δίκτυα διανομής, κατανομή διαφημιστικού budget, μετά την πώληση υπηρεσίες, τιμολόγηση, προβλέψεις πωλήσεων, έρευνες αγορών, ανάλυση ανταγωνισμού, έρευνα και ανάπτυξη, έσοδα, διαχείριση περιθωρίου κερδών καθώς και συνολική κερδοφορία.

Οι απόφοιτοι των Πτυχιακών Προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ αποκτούν σημαντική γενική και εξειδικευμένη γνώση προκειμένου να ενταχθούν ή ανελιχθούν με επιτυχία στην ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής Επανάστασης (4IR), των Big Data, του Internet of Things καθώς και στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της διαδραστικής πραγματικότητας.

Η παροχή των συγκεκριμένων Προγραμμάτων Σπουδών συνθέτει για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και τη φοιτητική του κοινότητα ένα σημαντικό πλεονέκτημα πρωτοπορίας έρευνας, εκπαιδευτικής καινοτομίας και μία ολοκληρωμένη συστάδα αιχμής εφαρμοσμένης γνώσης.