25.9 C
Paphos
Monday, April 15, 2024

Η ποιοτική εκπαίδευση είναι η αποτελεσματική εκπαίδευση

Το άρθρο μας γράφτηκε στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι» από τις μαθήτριες Σταύρου Άννα, Θεοδοσιάδου Ειρήνη και Χρυσάνθου Αποστολία του τμήματος Β6 και συγκεκριμένα θέλει να δώσει έμφαση στον 4ο στόχο από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για Βιώσιμη ανάπτυξη «Ποιοτική Εκπαίδευση».

Η όλη έρευνα για το άρθρο έγινε στην επαρχία μας με ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε όλα τα δημόσια Γυμνάσια Σχολεία. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα δώσαμε ερωτηματολόγια σε ηλικιακές ομάδες Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου. Το δειγματολογικό σύνολο των ερωτηματολογίων για κάθε ομάδα ήταν 60 και συγκεκριμένα 10 ερωτηματολόγια από κάθε γυμνάσιο της επαρχίας. Επίσης δώσαμε και ερωτηματολόγια με αντίστοιχα ερωτήματα σε καθηγητές που διδάσκουν στα δημόσια σχολεία. Τα σχολεία μας σήμερα αποτελούν μικρές κοινωνίες με ένα μεγάλο πλήθος μαθητών που υποστηρίζουν δικαίως το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενωμένοι στην Πολυμορφία και την Πολύ – πολιτισμικότητα».

Η ταχύτητα σκοτώνει

Με τον όρο εκπαίδευση τι θέλουμε όμως να εννοούμε; Μόνο την επιστήμη της παιδαγωγικής, που σημαίνει τη συστηματική και την οργανωμένη διαδικασία της αγωγής και της μάθησης ή θέλουμε και κάτι άλλο ;

Για να πετύχουμε την ποιοτική εκπαίδευση σαν κοινωνία πρέπει να επενδύσουμε στα σχολεία μας. Αυτό ήταν μια καθολική απαίτηση από όλους τους εμπλεκόμενους που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Η αναβάθμιση αυτή έχει να κάνει τόσο με τα υλικά στοιχεία όσο και με τις προσωπικότητες που το πλαισιώνουν.

Στα σχολεία μας θέλουμε τον σεβασμό, την αφοσίωση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους παρευρισκόμενους στον χώρο του σχολείου. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων βλέπουμε ότι τα δημόσια σχολεία το κατάφεραν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αφού υπάρχει διάχυτος ο σεβασμός και η αφοσίωση ανάμεσα τους. Όσοι βρίσκονται εκτός του σχολικού χώρου δεν πρέπει να εμπλέκονται, γιατί δυσχεραίνουν το έργο των παιδαγωγών μας.

Η Κύπρος έχει κατοχυρώσει την πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση για όλους τους ανήλικους που βρίσκονται κάτω των 15 ετών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας, αφού μέσα από την εκπαίδευση δίνει το έναυσμα στα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους.

Μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης, οι άνθρωποι αποκτούν την ικανότητα να ακούν, να προβληματίζονται για την πραγματικότητα και να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτός ο στόχος επιδιώκει επίσης να βελτιώσει τις σχολικές εγκαταστάσεις, να αυξήσει τον αριθμό των ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αυξήσει τον αριθμό των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, που θα μπορούν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης.

Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την επίτευξη πολλών από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs1). Η ποιοτική εκπαίδευση επιτρέπει στους ανθρώπους να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας, βοηθά στη μείωση των ανισοτήτων και στην προσέγγιση της ισότητας των φύλων. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζήσουν μια

υγιέστερη και πιο βιώσιμη ζωή και είναι απαραίτητη για την προώθηση της ανεκτικότητας και της διαμόρφωσης ειρηνικών κοινωνιών.

Αυτό που κατανοήσαμε καλά μέσα από την έρευνά μας είναι ότι η ποιοτική εκπαίδευση καθορίζεται μέσα από 5 θεμελιώδεις διαστάσεις όπως2:

1. Το υπόβαθρο των μαθητών ( γλώσσα, κουλτούρα, υγεία, εμπειρίες)

2. Το περιβάλλον (Υλικό – τεχνική υποδομή, ισότητα, προστασία, διακρίσεις)

3. Το περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, ύλη, βοηθητικό υλικό, γλώσσα διδασκαλίας)

4. Διαδικασίες ( Επίπεδο δασκάλων, επιμόρφωση, μέθοδοι διδασκαλίας και υποστήριξης)

5. Τα αποτελέσματα (οφέλη που θα αποκομίσουν τα παιδιά, εξέλιξη , στόχοι)

Μέσα από τα ερωτηματολόγια μας διαπιστώσαμε ότι για να πετύχουμε την ποιοτική εκπαίδευση πρέπει :

1. Να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, που να είναι πολύμορφα καταρτισμένοι και επιμορφωμένοι

2. Να γίνεται ανάπτυξη προγραμμάτων πυρηνικών γνώσεων. Να υπάρχουν δηλαδή αναλυτικά προγράμματα όπου να δίνεται έμφαση σε αυτά που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές και όχι στη κάλυψη της ύλης.

3. Συγγραφή σύγχρονων σχολικών βιβλίων.

4. Οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να βοηθούν τους μαθητές να ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, ώστε να είναι δημοκρατικοί και ενεργοί πολίτες στο μέλλον.

Ερώτηση 7 : Θεωρείτε την εκπαίδευση στην Κύπρο ποιοτική;

4ος Στόχος : Ποιοτική ΕκπαίδευσηΗ ποιοτική εκπαίδευση είναι η αποτελεσματική εκπαίδευση

Το άρθρο μας γράφτηκε στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι» από τις μαθήτριες Σταύρου Άννα, Θεοδοσιάδου Ειρήνη και Χρυσάνθου Αποστολία του τμήματος Β6 και συγκεκριμένα θέλει να δώσει έμφαση στον 4ο στόχο από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για Βιώσιμη ανάπτυξη «Ποιοτική Εκπαίδευση».

Η όλη έρευνα για το άρθρο έγινε στην επαρχία μας με ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε όλα τα δημόσια Γυμνάσια Σχολεία. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα δώσαμε ερωτηματολόγια σε ηλικιακές ομάδες Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου. Το δειγματολογικό σύνολο των ερωτηματολογίων για κάθε ομάδα ήταν 60 και συγκεκριμένα 10 ερωτηματολόγια από κάθε γυμνάσιο της επαρχίας. Επίσης δώσαμε και ερωτηματολόγια με αντίστοιχα ερωτήματα σε καθηγητές που διδάσκουν στα δημόσια σχολεία. Τα σχολεία μας σήμερα αποτελούν μικρές κοινωνίες με ένα μεγάλο πλήθος μαθητών που υποστηρίζουν δικαίως το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενωμένοι στην Πολυμορφία και την Πολύ – πολιτισμικότητα».

Με τον όρο εκπαίδευση τι θέλουμε όμως να εννοούμε; Μόνο την επιστήμη της παιδαγωγικής, που σημαίνει τη συστηματική και την οργανωμένη διαδικασία της αγωγής και της μάθησης ή θέλουμε και κάτι άλλο ;

Για να πετύχουμε την ποιοτική εκπαίδευση σαν κοινωνία πρέπει να επενδύσουμε στα σχολεία μας. Αυτό ήταν μια καθολική απαίτηση από όλους τους εμπλεκόμενους που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Η αναβάθμιση αυτή έχει να κάνει τόσο με τα υλικά στοιχεία όσο και με τις προσωπικότητες που το πλαισιώνουν.

Στα σχολεία μας θέλουμε τον σεβασμό, την αφοσίωση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους παρευρισκόμενους στον χώρο του σχολείου. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων βλέπουμε ότι τα δημόσια σχολεία το κατάφεραν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αφού υπάρχει διάχυτος ο σεβασμός και η αφοσίωση ανάμεσα τους. Όσοι βρίσκονται εκτός του σχολικού χώρου δεν πρέπει να εμπλέκονται, γιατί δυσχεραίνουν το έργο των παιδαγωγών μας.

Η Κύπρος έχει κατοχυρώσει την πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση για όλους τους ανήλικους που βρίσκονται κάτω των 15 ετών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας, αφού μέσα από την εκπαίδευση δίνει το έναυσμα στα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους.

Μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης, οι άνθρωποι αποκτούν την ικανότητα να ακούν, να προβληματίζονται για την πραγματικότητα και να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτός ο στόχος επιδιώκει επίσης να βελτιώσει τις σχολικές εγκαταστάσεις, να αυξήσει τον αριθμό των ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αυξήσει τον αριθμό των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, που θα μπορούν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης.

Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την επίτευξη πολλών από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs1). Η ποιοτική εκπαίδευση επιτρέπει στους ανθρώπους να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας, βοηθά στη μείωση των ανισοτήτων και στην προσέγγιση της ισότητας των φύλων. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζήσουν μια

υγιέστερη και πιο βιώσιμη ζωή και είναι απαραίτητη για την προώθηση της ανεκτικότητας και της διαμόρφωσης ειρηνικών κοινωνιών.

Αυτό που κατανοήσαμε καλά μέσα από την έρευνά μας είναι ότι η ποιοτική εκπαίδευση καθορίζεται μέσα από 5 θεμελιώδεις διαστάσεις όπως2:

1. Το υπόβαθρο των μαθητών ( γλώσσα, κουλτούρα, υγεία, εμπειρίες)

2. Το περιβάλλον (Υλικό – τεχνική υποδομή, ισότητα, προστασία, διακρίσεις)

3. Το περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, ύλη, βοηθητικό υλικό, γλώσσα διδασκαλίας)

4. Διαδικασίες ( Επίπεδο δασκάλων, επιμόρφωση, μέθοδοι διδασκαλίας και υποστήριξης)

5. Τα αποτελέσματα (οφέλη που θα αποκομίσουν τα παιδιά, εξέλιξη , στόχοι)

Μέσα από τα ερωτηματολόγια μας διαπιστώσαμε ότι για να πετύχουμε την ποιοτική εκπαίδευση πρέπει :

1. Να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, που να είναι πολύμορφα καταρτισμένοι και επιμορφωμένοι

2. Να γίνεται ανάπτυξη προγραμμάτων πυρηνικών γνώσεων. Να υπάρχουν δηλαδή αναλυτικά προγράμματα όπου να δίνεται έμφαση σε αυτά που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές και όχι στη κάλυψη της ύλης.

3. Συγγραφή σύγχρονων σχολικών βιβλίων.

4. Οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να βοηθούν τους μαθητές να ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, ώστε να είναι δημοκρατικοί και ενεργοί πολίτες στο μέλλον.

Ερώτηση 7 : Θεωρείτε την εκπαίδευση στην Κύπρο ποιοτική;

4ος Στόχος : Ποιοτική Εκπαίδευση

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ