Η νεολαία και η απαξιωμένη πολιτική [της Γρηγορίας Ευριπίδου]

Την τελευταία δεκαετία και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια η νεολαία της Κύπρου και γενικά του Ευρωπαϊκού κόσμου έχει αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και την εκλογική διαδικασία. Το ζήτημα δεν είναι καθόλου επιφανειακό, αφού αντανακλά ξεκάθαρα και έχει τις ρίζες του στην παγιωμένη αλλά προβληματική λειτουργία και επικοινωνία των φορέων πολιτικής που δεν είναι αλλά από τα κόμματα.

Σήμερα οι εργασιακές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες λειτουργούν αποτρεπτικά στο να αναμειχθούν, να ενδιαφερθούν και να συμμετέχουν οι νέοι ενεργά στην πολιτική σκηνή. Η νεολαία τώρα, είναι αυτή που έχει την δύναμη, τα προσόντα και την όρεξη να επέμβει δυναμικά και καθοριστικά στην εξέλιξη της κοινωνίας και να οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση, να αλλάξουν τα δεδομένα και να εκσυγχρονιστεί το περιεχόμενο της πολιτικής, ωστόσο έχει αποστασιοποιηθεί καθώς το παρόν πολιτικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται γι ’αυτήν.

Οι νέοι κατά πλειοψηφία είναι άνθρωποι με σοβαρούς και γόνιμους  προβληματισμούς, με ενδιαφέρουσα πολιτική και κριτική σκέψη που όμως στέκονται απέναντι στην πολιτική με επιφυλακτικότητα και δυσπιστία. Σχεδόν πάντα αντιμετωπίζονται με γνώμονα την ηλικία τους παραγνωρίζοντας τόσο την σκέψη και τον λόγο τους όσο και την πρακτική και τις γνώσεις τους.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Οι πολιτικοί και κατ’ επέκταση, κράτος και κοινωνία οφείλουν να στραφούν στην νεολαία με ουσιαστικό ενδιαφέρον και να ενισχύσουν την χώρα με το δυναμικό που έχει και να αποτρέψουν την φυγή του. Είναι πλέον καιρός, να γίνουν αλλαγές τόσο στο σύστημα διακυβέρνησης όσο και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Επενδύθηκαν πολλά στην νεολαία αλλά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να εξαργυρώσει τα κερδισμένα.

Μπορούν να γίνουν πολλές κινήσεις ‘’εκμετάλλευσης’’ της νεολαίας που θα της δώσει βήμα και ώθηση να προσφέρει και να αλλάξει τα εις βάρος μας δεδομένα. Εθελοντικές δράσεις, εργασιακής κατάρτιση, σεμινάρια ενημέρωσης και προώθησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ενσωμάτωση των νέων που σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναδείξουν και την αξία της πολιτικής ανάμειξης βελτιώνοντας και την ποιότητα του κομματικού συστήματος που ασθενεί εδώ και δεκαετίες.

Γρηγορία Ευριπίδου

Πολιτικός Επιστήμονας – Επικοινωνιολόγος

Support Local Business
Translate »