10.9 C
Paphos
Monday, November 28, 2022

Η Έπαρχος Πάφου στο PafosPress εφ όλης της ύλης

Eφ΄όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Έπαρχος Πάφου Μαίρη Λάμπρου. Η κ. Λάμπρου που ανέλαβε Έπαρχος Πάφου το 2015 αναφέρθηκε στην πορεία της και στην απόφαση της να ασχοληθεί με τα κοινά. Σίγουρα για να υλοποιηθούν οι στόχοι και να διεκπεραιωθούν τα καθήκοντα μου,  είπε, “απαιτείται η κατάλληλη προεργασία μαζί με τους συνεργάτες μου  στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και παράλληλα η από μέρους μου  αφιέρωση χρόνου πέραν του καθορισμένου ωραρίου Γραφείου”. Στους συνεργάτες της αναφέρει ότι  πρέπει να είναι καλοί ακροατές και να  υπάρχει  μεθοδικότητα και προγραμματισμός.  Επεσήμανε επίσης πως για να ωριμάσει κάποιο έργο, ιδιαίτερα της τάξης των 70.000 ευρώ και άνω χρειάζεται διάστημα περί τα 2 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες, αδειοδοτήσεις, προσφοριοδότηση κτλ. Πρόσθεσε τέλος πως η θέση Έπαρχου, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένη από το Κέντρο επαρχία, απαιτεί επίσης τη συμμετοχή σε πολιτιστικές (όπως παραδοσιακά Φεστιβάλ) και άλλες εκδηλώσεις, όπως Εθνικά μνημόσυνα, όπου σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να είναι και ομιλητής, οπόταν απαιτείται επιπρόσθετος χρόνος, συμπλήρωσε…

Πότε αναλάβετε ως Έπαρχος Πάφου;

Ανάλαβα ως Έπαρχος Πάφου από την 1.9.2015. Στη θέση Έπαρχου διορίσθηκα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μετά από τη νενομισμένη διαδικασία εξέτασης, από τις αρχές του 2015 και συνέχισα για τους επόμενους μήνες να εκτελώ ειδικά καθήκοντα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως είναι γνωστό, μετά το διορισμό, η τοποθέτηση των Έπαρχων στις αντίστοιχες Επαρχίες γίνεται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Πριν εργαστήκατε στο Υπουργείο Εσωτερικών;

Στην αμέσως προηγούμενη θέση μου στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός και Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, εκτελούσα καθήκοντα που είχαν σχέση με κτηματολογικά θέματα, με θέματα εκτοπισμένων και διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, καθώς και με τις μνημονιακές υποχρεώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών έναντι της Τρόικας. Για κάποιο διάστημα μεταξύ του 2012 και 2013 διετέλεσα, επιπρόσθετα των πιο πάνω καθηκόντων μου, και Αναπληρώτρια Έπαρχος  Κερύνειας. Όπως αντιλαμβάνεσθε και στο Υπουργείο Εσωτερικών ήταν μεγάλος ο φόρτος εργασίας.

Δεσμευτήκατε όταν αναλάβετε ως Έπαρχος να δώσετε προτεραιότητα σε έργα υποδομών. Πόσα καταφέρατε να αποπερατώσετε και ποιο το πρωταρχικό όραμα σας ;

Όταν ανάλαβα ως Έπαρχος Πάφου είχαμε σαν στόχους μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών όπου υπαγόμαστε, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, την αναχαίτιση της αστυφιλίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Στα πλαίσια αυτά υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα στις κοινότητες της Επαρχίας, όπως αναπλάσεις πυρήνων με εξωραϊσμούς/ λιθοστρώσεις δρόμων–πλατειών και βελτιώσεις προσόψεων οικοδομών πυρήνων, δημιουργία χώρων πρασίνου, ανέγερση κοινοτικών κτιρίων, χώρων ενασχόλησης ενηλίκων κ.α. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός που αφορά την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ανέρχεται ετησίως στα 21 εκατομμύρια ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 12 εκατ. αφορούν τις αναπτυξιακές δαπάνες. Έγινε επίσης κατορθωτό μετά από κατάλληλη προετοιμασία η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλιών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα LEADER. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουν διατεθεί σε έργα περίπου 70 εκατομ. ευρώ.Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και έργα υποδομής, όπως βελτιώσεις δρόμων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, περιλαμβανομένων των αγροτικών και αμπελουργικών δρόμων, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και τοίχων αντιστήριξης.

Με τα αναπτυξιακά και εξωραϊστικά έργα που εκτελούνται ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και από απόδημους των αντίστοιχων κοινοτήτων για συντήρηση και χρήση των οικιών τους, ενώ παράλληλα δημιουργείται ενδιαφέρον για δημιουργία μικρών επιχειρήσεων και οινοποιείων. Ορισμένα έργα που υλοποιούνται όπως κέντρα πληροφοριών για στοιχεία του περιβάλλοντος, εκθεσιακοί χώροι ( όπως το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας Ακάμα στις Πάνω Αρόδες, το Εκθεσιακό Κέντρο Ερπετών και Αμφιβίων στο Νέο Χωρίο και το προωθούμενο Εκθεσιακό Κέντρο Χελώνας στην Ίνεια) δημιουργούν συνθήκες για προσέλκυση περιηγητών, ντόπιων και ξένων, με ειδικά ενδιαφέροντα. Εκτελούνται, επίσης, έργα με θεματικές διαδρομές σε κοινότητες για σύνδεση ιστορικών , θρησκευτικών και περιβαλλοντικής σημασίας σημείων.

Γενικά νοιώθω ικανοποιημένη με την αποπεράτωση έργων δεδομένου ότι το ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού μας βρίσκεται σε πολύ ψηλό σημείο ( για το 2021 ήταν στο 96%), ενώ υπάρχουν θετικά σχόλια από το κοινό για αλλαγή στην ύπαιθρο. Σίγουρα χρειάζεται μετά την υλοποίηση έργων και η κατάλληλη διαχείριση και προβολή τους από τις οικείες τοπικές Αρχές και άλλους φορείς.

Στην αναχαίτιση της αστυφιλίας συμβάλλουν και τα στεγαστικά σχέδια με οικονομικές βοήθειες  που εξάγγειλε το Υπουργείο Εσωτερικών και που τυγχάνουν εφαρμογής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μέσα στο 2021 εγκρίθηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου η παραχώρηση συνολικού ποσού €174.752για 83 περιπτώσεις δικαιούχων σε ορεινές περιοχές και συγκεκριμένες περιοχές υπαίθρου.Για τα στεγαστικά σχέδια εκτοπισμένων που καλύπτουν ολόκληρη την Επαρχία, έγιναν πληρωμές σε δικαιούχους συνολικού ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για απόκτηση στέγης.

Αισθάνεστε ότι η επιλογή σας να ασχοληθείτε με τα κοινά ήταν ορθή

Κρίνω ότι η επιλογή μου ή/και οι συγκυρίες ή/και οι υποχρεώσεις μου στη δημόσια υπηρεσία να ασχοληθώ με τα κοινά ήταν ορθή. Παρουσιάζονται οι ευκαιρίες για άμεση επαφή και διαβούλευση με το κοινό και για εξυπηρέτηση τους ή/και για επίλυση των προβλημάτων τους μέσα στα νόμιμα πλαίσια των συναφών νομοθεσιών, ενώ με την εκτέλεση/ολοκλήρωση έργων υπάρχει άμεση ικανοποίηση υλοποίησης  στόχων, με αντίστοιχη ικανοποίηση από τις τοπικές Αρχές. Πάντα τονίζω στους συνεργάτες μας ότι έχει σημασία να είσαι καλός ακροατής και να υπάρχει μετά μεθοδικότητα και προγραμματισμός. Φυσικά υπάρχει και ο ρόλος μας για επιβολή της τάξης και λήψη μέτρων για αποκατάσταση νομιμότητας σε περιπτώσεις παρανομιών σε οικοδομές ή/και στη λειτουργία των κοινοτικών συμβουλίων.

Τι έχετε θυσιάσει προκειμένου να βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή

Σίγουρα για να υλοποιηθούν οι στόχοι και να διεκπεραιωθούν τα καθήκοντα μου, απαιτείται η κατάλληλη προεργασία μαζί με τους συνεργάτες μου στην ΕπαρχιακήΔιοίκηση Πάφου και παράλληλα η από μέρους μου αφιέρωση χρόνου πέραν του καθορισμένου ωραρίου Γραφείου. Για να ωριμάσει κάποιο έργο, ιδιαίτερα της τάξης των 70.000 ευρώ και άνω χρειάζεται διάστημα περί τα 2 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες, αδειοδοτήσεις, προσφοριοδότηση κτλ. Υπάρχουν και άλλες τρέχουσες υποθέσεις του Γραφείου που παρακολουθούνται ή χρήζουν χειρισμού.

Η θέση Έπαρχου, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένη από το Κέντρο επαρχία, απαιτεί επίσης τη συμμετοχή σε πολιτιστικές (όπως παραδοσιακά Φεστιβάλ) και άλλες εκδηλώσεις, όπως Εθνικά μνημόσυνα, όπου σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να είναι και ομιλητής, οπόταν απαιτείται επιπρόσθετος χρόνος. Τα τελευταία δυο χρόνια είχαν μειωθεί σημαντικά οι εκδηλώσεις λόγω πανδημίας.

Υπάρχει σεξισμός για τις γυναίκες που ασχολούνται με την πολιτική ή κατέχουν τέτοιες θέσεις- ποια τα σχόλια σας

Τα ποσοστά γυναικών στα κέντρα λήψεων αποφάσεων αν και βελτιωμένα τα τελευταία χρόνια, βρίσκονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Σε αρκετές θέσεις κρατικών αξιωματούχων βρίσκονται γυναίκες, αλλά νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να εργασθούν πιοσκληρά για να αποδείξουν την αξία τους, λόγω κάποιων νοοτροπιών που ενδεχομένως να υπάρχουν ιδιαίτερα σε επαρχίες ή πιο μικρές κοινότητες. Φυσικά δεν αντιμετώπισα οποιαδήποτε  σεξιστική συμπεριφορά ούτε και είχα στο  μυαλό μου  τέτοια θέματα την ώρα διεκπεραίωσης εργασίας σε συσκέψεις, συναντήσεις και επισκέψεις, εφόσον η αντιμετώπιση θεμάτων και κοινού πρέπει να γίνεται επαγγελματικά, με την κατάλληλη προετοιμασία και προσέγγιση. Ως γυναίκες έχουμε να διαδραματίσουμε πολύμορφο ρόλο με πολλές υποχρεώσεις (συζύγου, οικοκυράς, μητέρας, επαγγελματία) και χρειάζεται αρκετός προγραμματισμός και μεθοδικότητα για αντιμετώπιση όλων των υποχρεώσεων.

Βιογραφικό 

Η Μαίρη Λάμπρου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Texas A & M University, Η.Π.Α. στον Κλάδο Business Administration με ειδίκευση στο Marketing (Bachelor of Business Administration – “Cum Laude”) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΒΑ (Master of Business Administration) του ίδιου Πανεπιστημίου. Είχε εκλεγεί ως μέλος του National Honor Society in Business Administration. Επίσης, είναι απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτο στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής.

Άρχισε τη σταδιοδρομία της ως Διοικητικός Λειτουργός στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπου ασχολήθηκε κυρίως με θέματα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (παρακάθετο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου, ήταν μέλος της Επιτροπής Ξενοδοχείων και διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου). Συνέχισε ως Διοικητικός Λειτουργός στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όπου ασχολήθηκε με ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση, προήχθη δε στη θέση Διοικητικού Λειτουργού Α΄ και διετέλεσε στη συνέχεια (2002-2007) Προϊστάμενη του Κλάδου Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου. Αφού προήχθη στη θέση Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού τοποθετήθηκε (από αρχές του 2007) στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Προϊστάμενη του Τομέα Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών.

Στις αρχές του 2011 προήχθη ως Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός και ασχολήθηκε ως υπεύθυνη της Διεύθυνσης Κτηματολογίου και Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τις 19/07/2012, η κα Μαίρη Λάμπρου διορίσθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ως Αν. Διευθύντρια Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης ως Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η κα Μαίρη Λάμπρου διορίστηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας από 01/11/2012 ως Αν. Έπαρχος Κερύνειας, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω καθήκοντα της Αν. Διευθύντριας Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών και της Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού. Ο διορισμός ως Αν. Έπαρχος Κερύνειας τερματίσθηκε εντός του 2013.

Στις αρχές του 2015 διορίσθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ως Έπαρχος με απόσπαση στο Υπουργείο Εσωτερικών για εκτέλεση καθηκόντων που αφορούσαν κτηματολογικά θέματα, διαχείριση Τ/Κ Περιουσιών, και μνημονιακές υποχρεώσεις ΥΠΕΣ έναντι Τρόικας.

Από 1/9/2015, η κα Λάμπρου ανέλαβε ως Έπαρχος Πάφου.

Κική Περικλέους

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ