ΕΥΑΓΟΡΕΙΑ 2016 – Φιλολογικό και Θρησκευτικό μνημόσυνο