Ενημερωτικές συναντήσεις στο ΝΕΑΠΟΛΙΣ σε θέματα υγείας