11.9 C
Paphos
Monday, February 6, 2023

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΣ: Προσοχή! Αυτές είναι οι επικίνδυνες οικοδομές-ΛΙΣΤΑ

Μέτρα του Δήμου Πάφου για τις οικοδομές που είναι επικίνδυνες
ή/και ακατάλληλες για χρήση και κατοίκηση

Με πρώτιστη προτεραιότητα τη δημόσια ασφάλεια, ο Δήμος Πάφου προχωρεί στη λήψη μέτρων εντός των αρμοδιοτήτων του που ορίζει η νομοθεσία για την άρση της επικινδυνότητας οικοδομών και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικοδομών από πλευράς στατικής επάρκειας.

Στην προχθεσινή συνεδρία του, το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη σε διεξοδική εξέταση της κατάστασης στην πόλη σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές υπό το φως των περιστατικών κατάρρευσης μερών οικοδομών ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην οδό Νίκου Αντωνιάδη (“Sylva Court”) και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, παρά τα Δημοτικά Μπάνια. Αξιολογώντας τα τεχνικά δεδομένα που τέθηκαν ενώπιόν του και βασιζόμενο στις συμβουλές/απόψεις των νομικών συνεργατών του Δήμου, το Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με κατά το δυνατό επείγουσα διαδικασία σε σχέση με εννέα περιπτώσεις οικοδομών οι οποίες στα τρία περίπου τελευταία χρόνια παρουσίασαν δείγματα επικινδυνότητας ή/και ακαταλληλότητας ως προς τη χρήση και την κατοίκηση. Οι εν λόγω οικοδομές είναι οι ακόλουθες:

Η ταχύτητα σκοτώνει

1. «Φρύνη Κωρτ» στην οδό Ηλυσίων (Έξω Βρύση)
2. «Χλόη Κωρτ» στην οδό Ηλέκτρας
3. «Αργώ Κωρτ» – Block C στην οδό Άγγελου Σικελιανού
4. «Corallo Court» στη γωνία των οδών Πυγμαλίωνος και Ρένου
5. «Έρμειον» στην οδό Νικολάου Έλληνα
6. «Panareti Paphos Resort» (πρώην Rania Beach Hotel Apartments)
7. Πολυκατοικία Φακοντή στην οδό Αθηνάς
8. «Sylva Court» στην οδό Νίκου Αντωνιάδη
9. Οικοδομή στη γωνία Λεωφόρου Ποσειδώνος και οδού Αρτέμιδος.

Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν δρομολογηθεί μέτρα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, τα οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εμπλεκομένων ιδιοκτητών την επιβολή εφάπαξ διοικητικού προστίμου μέχρι €10.000 και προστίμου μέχρι €200 για κάθε ημέρα εξακολούθησης της μη συμμόρφωσης. Για τρεις από τις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, προωθείται η έκδοση διατάγματος για εκκένωση των οικοδομών, ενώ για πέντε από αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τους τελευταίους 3 – 18 μήνες διαδικασία άρσης της επικινδυνότητας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος ζητήσει από την Ένωση Δήμων Κύπρου την ανάληψη προσπάθειας για τροποποίηση της ελλιπούς και εκ των πραγμάτων αναποτελεσματικής νομοθεσίας που διέπει τον έλεγχο των δημόσιας χρήσης οικοδομών ώστε να θεσμοθετηθεί ο τακτικός και αυστηρός έλεγχος της καταλληλότητας των οικοδομών μετά από συγκεκριμένο όριο (λ.χ. 30 χρόνια και άνω) με ζητούμενο την εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας σε τακτά διαστήματα.

Με στόχο την επίσπευση και εντατικοποίηση του ελέγχου καταλληλότητας παλαιών οικοδομών που παρουσιάζουν εμφανή εξωτερικά προβλήματα, αποφασίστηκε η ενίσχυση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών υπό καθεστώς εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για 24 μήνες, στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής. Προς τούτο, ζητήθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος η σχετική έγκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Ο Δήμος Πάφου καλεί τους ιδιοκτήτες οικοδομών εντός των διοικητικών του ορίων όπως αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και ενεργώντας με αίσθημα ευθύνης προχωρήσουν οι ίδιοι στον τεχνικό έλεγχο των οικοδομών τους και στις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης επειδή αυτό υπαγορεύει η δημόσια ασφάλεια αλλά και η εικόνα και η φήμη της πόλης. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι για ατυχήματα που είναι πιθανό να συμβούν στις οικοδομές τους, είναι δυνατό να κληθούν να καταβάλουν ως υπαίτιοι αποζημιώσεις ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Ο Δήμος καλεί επίσης τους ιδιοκτήτες τέτοιων οικοδομών όπως τερματίσουν την άκρατη εκμετάλλευση μεταναστών (αιτητών πολιτικού ασύλου, ξένων εργατών) και άλλων προσώπων μέσω της ενοικίασης ακατάλληλων από πολλές απόψεις υποστατικών, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να δημιουργείται συνωστισμός και πραγματικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Παράλληλα, ο Δήμος καλεί το Κράτος όπως επειγόντως καθορίσει νέο μηχανισμό μέσω του οποίου θα τερματιστεί το φαινόμενο της επιδότησης των ενοικίων σε κτίρια που αποδεδειγμένα είναι ακατάλληλα ή/και επικίνδυνα για ανθρώπινη διαβίωση ή/και δεν είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ