29.9 C
Paphos
Friday, July 19, 2024

Διαφωνούν Πέγειας και Π. Χρυσοχούς με τα επιχειρήματα αναπομπής του Νόμου

Με αφορμή την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του ψηφισθέντος Νόμου, που αφορά τη δημιουργία των νέων Δήμων Ακάμα και Πόλης, οι Δήμαρχοι Πόλης Χρυσοχούς και Πέγειας απέστειλαν σήμερα κοινή επιστολή τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, με την οποία εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια, απογοήτευση και διαφωνία τους για την εξέλιξη αυτή, η οποία ουσιαστικά ακυρώνει το όλο εγχείρημα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που στοχεύει στη δημιουργία διοικητικών οντοτήτων ικανών να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ευθύνες, εξουσίες και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Δήμων Πάφου και Πέγειας στην επιστολή τους σημειώνουν ότι διαφωνούν με τα επιχειρήματα αναπομπής του Νόμου, τα οποία θεωρούν αβάσιμα για διάφορους λόγους.

Όπως αναφέρεται, αρχικά, διαφωνούν με το επιχείρημά ότι οι Δήμοι τους έχουν ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά (φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά) με τις κοινότητες του Ακάμα και συνεπώς διαφορετικές ανάγκες, καθώς και προοπτικές ανάπτυξης. Ως Δήμοι, συνεχίζουν στην ανακοίνωση τους οι δύο Δήμαρχοι “ που συνορεύουν με τις κοινότητες του Ακάμα, και γνωρίζουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες μας, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για κοινότητες, οι οποίες διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα (φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά), τα οποία μπορούν να αναδειχθούν περισσότερο μέσω της συνένωσης όλων των όμορων κοινοτήτων με τους Δήμους μας” .

Αναμφισβήτητα, το σύνολο των κοινοτήτων του Ακάμα αλλά και της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς βρίσκονται σε μαρασμό, ενώ αντίθετα οι Δήμοι Πόλεως Χρυσοχούς και Πέγειας ευημερούν, σημειώνουν, βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, είναι στελεχωμένοι με το απαραίτητο προσωπικό και παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες προς τους δημότες τους.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Ως εκ τούτου μπορούν και έχουν την διοικητική και οικονομική επάρκεια να βοηθήσουν τα μέγιστα τις κοινότητες να αντεπεξέλθουν σε διάφορους τομείς, γεγονός που συνεπάγεται την ευημερία των κοινοτήτων και συνακόλουθα την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Η ενσωμάτωση των κοινοτήτων στους Δήμους Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς δεν θα προκαλέσει σοβαρά διοικητικά, πρακτικά, πολεοδομικά, κοινωνικά, οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα στην μελλοντική ανάπτυξη των κοινοτήτων, ούτε θα εντείνει σημειώνουν, το φαινόμενο της αστυφιλίας, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στους λόγους της αναπομπής του Νόμου, αλλά αντίθετα η συνένωση των κοινοτήτων, οι οποίες όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σταδιακά εξαφανίζονται θα επιφέρει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και μέσω της επακόλουθης ευημερίας και ανάπτυξης των νέων Δήμων, θα αποτελέσει κίνητρο για τους κατοίκους να παραμείνουν στις κοινότητες τους.

Παράλληλα, όσον αφορά το επιχείρημα για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα τονίζουν ότι στην Έκθεση εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία εκπόνησής του προωθείται ως προς την επιβεβλημένη με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αναγκαιότητα διαχείρισης της Χερσονήσου του Ακάμα, τμήμα της οποίας εμπίπτει εντός της διοικητικής περιοχής του Δήμου Πέγειας και παρά την ύπαρξη διαφορετικών αναγκών και προοπτικών, που παρουσιάζει ο Δήμος Πέγειας με τις υπόλοιπες κοινότητες της Χερσονήσου του Ακάμα, κρίθηκε σκόπιμη η εκπόνηση δύο ξεχωριστών Τοπικών Σχεδίων, ωστόσο οι πρόνοιες των δύο σχεδίων, στην έκταση που αφορούν θέματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης φυσικού πλούτου βρίσκονται σε πλήρη αρμονία και συνάφεια.

Επίσης, σημειώνεται στην αναφερόμενη Έκθεση ότι εντός της περιοχής μελέτης περιλαμβάνονται τα δύο από τα τρία κρατικά δάση, τα οποία αποτελούν την χερσόνησο του Ακάμα, το Δάσος Πέγειας και το Δάσος Ακάμα. Στο σημείο αυτό σημειώνουν ί ότι και στο Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς είναι ενταγμένες κοινότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά το γεγονός αυτό δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου. Κατά ανάλογο τρόπο και οι κοινότητες του Ακάμα μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά με το Δήμο Πέγειας. Καταλήγοντας, για όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους διαφωνούν με την αναπομπή του σχετικού Νόμου και επαναδιατυπώνουν τη θέση των Δήμων τους, όπως προσθέτουν, για την εφαρμογή του ήδη ψηφισθέντος Νόμου για τη δημιουργία Δήμου Ακάμα και Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, ώστε τελικά οι Δήμοι Πόλης και Πέγειας με τη συνένωση των όμορων κοινοτήτων να καταστούν διοικητικές οντότητες ικανές να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ευθύνες, εξουσίες και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, λειτουργώντας αποτελεσματικά προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Τέλος, διαβεβαιώνουν για την ισχυρή τους βούληση και ικανότητα να συνεργαστούν με τις κοινότητες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στους Δήμους τους , ώστε από κοινού να κάνουμε πράξη το όραμα για μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ