Διαδικτυακή Συνάντηση Συνόδου των Πρυτάνεωντων Κυπριακών Πανεπιστημίων με την Ηγεσία Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Την Πέμπτη  08.04.2021 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας των μελών της Συνόδου των Πρυτάνεων με την ηγεσία του Υφυπουργείου Έρευνας,  Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκ μέρους του Υφυπουργείου συμμετείχαν ο Εντιμότατος Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κος Κυριάκος Κόκκινος, ο κος Στέλιος Χειμώνας, Γεν. Δντής του Υφυπουργείου, ο κος Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του ΙΔΕΚ, επικεφαλής επιστήμων και ο κος Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γεν. Δντής του ΙΔΕΚ. 

Η ταχύτητα σκοτώνει

Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων συζήτησης της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης αναλύθηκε η σημαντική πρόκληση της αύξησης των διατιθέμενων επενδυτικών πόρων για την έρευνα και καινοτομία στη Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και οι δυνατότητες αποτελεσματικότερης διασύνδεσης και  βέλτιστης  δικτύωσης των οισυστημάτων έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στη συνεργασία και συνέργειες μεταξύ  Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,  Ερευνητικών Ινστιτούτων και  Κέντρων Αριστείας.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου ΝεάπολιςΠάφου Καθηγητής Παντελής Σκλιάς δήλωσε:

« Η σημερινή συνάντηση της Συνόδου των Πρυτάνεων με την ηγεσία του Υφυπουργείου Έρευνας,  Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σηματοδοτεί την  βούληση των θεσμικών φορέων  της Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της έρευνας,  στην  περαιτέρω προώθηση και εντατικοποίηση των κοινών προσπαθειών μας με έμφαση στην καινοτόμα έρευνα και αριστεία.

Έρχεται, σε μια ιδιαίτερα  δύσκολη για την κοινωνία και οικονομία περίοδο λόγω της πανδημίας,  αλλά και στην συγκυρία της  έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου του βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και καινοτομία, του Προγράμματος HorizonEurope, να αναδείξει τους  κοινούς στόχους της Πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών, οι οποίες δημιουργούνται για την κοινωνική ανάπτυξη, ευμάρεια και ανταγωνιστικότητα στη Κυπριακή Δημοκρατία σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον»

Support Local Business