29.9 C
Paphos
Tuesday, June 18, 2024

Ανακοίνωση διαχειρίστριας εταιρείας συγκροτήματος Άγιος Νικόλας

Η διαχειρίστρια εταιρεία του συγκροτήματος Άγιος Νικόλας θέλει να εκφράσει τη λύπη της για τις  δηλώσεις  του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)  ημερομηνίας 18/1/2022 σχετικά με την ειρηνική εκδήλωση Σύρων προσφύγων και την διεκδίκηση του δικαιώματός τους για πρόσβαση σε  πόσιμο νερό των κατοικιών και διαμερισμάτων  του συγκροτήματος  Αγίου Νικολάου στη Χλώρακα. 

Σύμφωνα με το νόμο, το ΤΑΥ έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και, ειδικότερα και μεταξύ άλλων,  τη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των ευλόγων αναγκών σε νερό για οικιακές, γεωργικές, βιομηχανικές και άλλες χρήσεις. Είναι δηλαδή  διαχειριστής όλων των υδάτων σε όλη την Κύπρο και έχει επίσης την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι παρέχονται επαρκείς ποσότητες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για διανομή, τόσο σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού όσο και σε εγκεκριμένους καταναλωτές και όπως το νερό αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου. 

Είναι γι΄αυτό το σκοπό που ο ίδιος ο νόμος προβλέπει την εξουσία του όπως σε  εξαιρετικές περιπτώσεις, προβαίνει σε συμφωνίες για την προμήθεια απευθείας σε εγκεκριμένους καταναλωτές, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, υπό όρους και προϋποθέσεις κατά την κρίση του.  Το ΤΑΥ αναφέρει στην ανακοίνωσή του  ότι η εν λόγω περίπτωση δεν εμπίπτει στις εξαιρετικές περιπτώσεις αλλά δεν αναφέρουν γιατί, όταν λόγω διαφορών μεταξύ της εταιρείας μας και της αρμόδιας αρχής υδροδότησής που αφορά σε ισχυριζόμενες οφειλές, παραμένουν 600 περίπου άτομα χωρίς νερό ανθρώπινης χρήσης. Μήπως σε κοινότητες που χρωστούν στο τμήμα Υδάτων απέκοψαν το νερό και  θα πιστέψει κανένας στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα για να δώσει νερό στους Σύρους πρόσφυγες ο μοναδικός διαχειριστής των υδάτων?

Η ταχύτητα σκοτώνει

Η υποχρέωση για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των προσώπων που διαμένουν σε αυτή τη χώρα αφορά όλες τις αρχές της χώρας, ιδίως όσες διαχειρίζονται δημόσιους υδάτινους πόρους, περιλαμβανομένου και το ΤΑΥ. 

Όσο για τα κατ΄ισχυρισμό οφειλόμενα  στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Χλώρακας από την διαχειρίστρια εταιρεία η ανακοίνωση του Τμήματος Υδάτων είναι παραπλανητική.  Είναι η εταιρεία που έχει κινήσει αγωγή στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας για την παράνομη αποκοπή του νερού.  Ο κοινοτάρχης αποτάθηκε στο Δικαστήριο με ψευδή στοιχεία και αρχικά κατάφερε είναι να πάρει μία απόφαση από το δικαστήριο ότι η εταιρεία του χρωστά,  σε μία διαδικασία που η εταιρεία δεν ήταν παρούσα για να θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου τα πραγματικά γεγονότα.  Όταν ο κοινοτάρχης προχώρησε και έλαβε   απόφαση από το  δικαστήριο να εκτελέσει την απόφαση που πήρε ερήμην την εταιρείας,   η εταιρεία με αίτησή της  εξασφάλισε διάταγμα που να του απαγορεύει να εισπράξει οτιδήποτε από την απόφαση που έχει πάρει  μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει εάν έχει πράγματι να λαμβάνει  οτιδήποτε από την εταιρεία. Η θέση της εταιρείας είναι ότι έχει καταβάλει όλες τις οφειλές της προς την Κοινότητα και ότι η μη επανασύνδεση του νερού είναι αδικαιολόγητη και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς που έχουν να κάνουν με την εκδίωξη των αιτητών ασύλου. Δυστυχώς οι δικαστικές διαδικασίες αυτής της φύσης είναι χρονοβόρες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κοινοτάρχης κάνει ότι είναι δυνατόν να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την εκδίκαση της αγωγής μας για να μπορεί να αξιοποιεί το κενό και τον χρόνο προς όφελος του,  καταχράζοντας  τις εξουσίες που του παρέχει ο νόμος. 

Οι θέσεις του ΤΑΥ  ότι  το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας κίνησε αγωγή στην εταιρεία για να εισπράξει τα οφειλόμενα τους  τους είναι παραπλανητική, κακόβουλη, εσκεμμένη για να δικαιολογήσει την απάνθρωπη μεταχείριση και ανισότητα μεταξύ των κάτοικων. Ούτως ή άλλως το ΤΑΥ δεν θα έπρεπε καν να εμπλακεί στην εν λόγω διαφορά, αφού δεν είναι αρμοδιότητά του, αλλά να ασκήσει τις εξουσίες του για να διασφαλίσει ως η υποχρέωσή του νερό σε κάθε άνθρωπο. 

Η εταιρεία έχει δώσει οδηγίες στον δικηγόρο της για μέτρα εναντίον του ΤΑΥ για την παραπλανητική ανακοίνωσή της, την οποία εξέδωσε χωρίς καν να καλέσει την εταιρεία να την ακούσει. 

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ