29.9 C
Paphos
Wednesday, June 19, 2024

Ακύρωση απόλυσης Ανώτερης Λειτουργού στο Δήμο Πάφου

Το Διοικητικό Δικαστήριο αποδέχθηκε την προσφυγή που καταχώρησε η Κάτια Κ. Κωνσταντινίδου, με το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Σ. Αγγελίδη και ακύρωσε την απόφαση του Δήμου Πάφου να τερματίσει πρόωρα τον επί δοκιμασία διορισμό της στη θέση της Ανώτερης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας.

Το Δικαστήριο από τα εγερθέντα ζητήματα που τέθηκαν στους λόγους ακύρωσης, εξέτασε το εάν ήταν νόμιμη η συγκρότηση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου στις δύο σχετικές συνεδριάσεις του, ημερομηνίας 18.4.2022 και 17.5.2022, αφού και στις δύο παρευρίσκετο συνεχώς ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στον οποίον ανατέθηκε «η τήρηση των πρακτικών».

Το Δικαστήριο έκρινε ότι έχοντας μελετήσει τα ενώπιον του έγγραφα και πρακτικά, καταλήγει πως η αιτήτρια έχει δίκαιο στις θέσεις της. Στις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου δεν υπάρχει πρόνοια για δικαιωματική παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, μη υπαλλήλου του Δήμου, που να δύναται να παρίσταται στις συνεδρίες για σκοπούς τήρησης των πρακτικών, προσθέτει το Δικαστήριο.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Επισημάνθηκε επίσης στο Δικαστήριο πως η παρουσία του δικηγόρου του Δήμου ο οποίος χαρακτηρίζεται από το πρακτικό ως «πρακτικογράφος», δεν δικαιολογείται, ούτε με τις ειδικές διατάξεις του περί Δήμων Νόμου, ήτοι του άρθρου 51, λόγω του ότι ο ίδιος δεν είναι δημοτικός υπάλληλος εργαζόμενος στην υπηρεσία του Δήμου Πάφου, αλλά πρόσθετα, δεν δικαιολογείται, ούτε και από τις συμπληρωματικές διατάξεις του άρθρου 21(1) του Ν. 158(Ι)/99, λόγω του ότι και εκεί γίνεται λόγος για «υπάλληλο».

Ο  συγκεκριμένος, είπε το Δικαστήριο, δεν ήταν δημοτικός υπάλληλος ενταγμένος στην υπηρεσία του καθ’ ου η αίτηση, έτσι ώστε να νομιμοποιείται να καταστεί αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών, αλλά ήταν ένα ιδιώτης, ο οποίος παρείχε απλώς υπηρεσίες νομικές προς τον καθ’ ου η αίτηση.

Ούτε και ενέχει οποιαδήποτε σημασία, ποιος ακριβώς «ρόλος» του έχει αποδοθεί από το συλλογικό όργανο. Άνευ σημασίας επομένως, είναι η απόδοση σε αυτόν, της ιδιότητας και του «ρόλου» του πρακτικογράφου. Η παρουσία του, έστω και εάν πράγματι περιορίστηκε στη συμμετοχή του στη διαδικασία, μόνον υπό την ιδιότητα του πρακτικογράφου, όπως τονίζεται ιδιαιτέρως από τον Δήμαρχο κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 17.5.2022, κλονίζει τη νομιμότητα της σύνθεσής του και επενεργεί πλέον καταλυτικά στην εγκυρότητά της.

Εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωσε το Δικαστήριο στην απόφαση του η υπογραφή των πρακτικών και υπό την ιδιότητά του, ως νομικού συμβούλου του Δήμου Πάφου, χαρακτηρίζεται και ως παράτυπη, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 50 του περί Δήμων Νόμου, γεγονός που οδηγεί σε αμφιβολίες και ως προς την υπόστασή τους.

Το Δικαστήριο επίσης σημείωσε πως “η κατάληξη και διαπίστωση του θεμελιακού λόγου που αφορά κακή σύνθεση του διοικητικού οργάνου, καθιστά μη αναγκαία την ενασχόλησή μου με τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης που εγέρθηκαν”.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η αιτήτρια πρόβαλε σειρά τεκμηριωμένων λόγων σε σχέση με την πρόθεση αυτή του Δήμου μεταξύ των οποίων και το ότι έτυχε συγκαλυμμένης, συστηματικής καταδίωξης και μεροληπτικής αντιμετώπισης γιατί η ίδια περιορίζετο αυστηρά στην εκτέλεση των καθηκόντων της κατά το Νόμο. Μάλιστα πριν την εν λόγω απόφαση κατάγγειλε παρανομίες στην Αστυνομία γι’ αυτό και ζήτησε την εξαίρεση του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα από τη διαδικασία

Σημειώνεται πως μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο συνήγορος υπεράσπισης της Ανώτερης Λειτουργού της Δημοτικής Υπηρεσίας έστειλε επιστολή στον Δήμο Πάφου ότι η κ. Κωνσταντινίδου επανέρχεται στα καθήκοντα της.

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ