Πως τα Πανεπιστήμια θα διαμορφώσουν την Πάφο του μέλλοντος

20 Μαΐου 2022 19.00 Αττικόν.

Εκδήλωση με τίτλο ” Η συμβολή των Πανεπιστημίων στην ανάπτυξή της πόλης “.

Ομιλητές

Η ταχύτητα σκοτώνει

Δήμαρχος Πάφου,

Πρύτανης Πανεπιστημίου Frederick, Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και

Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τοποθέτηση από την Πρόεδρο ΔΣ Oxygono και παρουσίαση από τη Λειτουργό Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης Δήμου Πάφου.

Support Local Business