20.9 C
Paphos
Thursday, June 8, 2023

Φρένο στην αταξία στον Ακάμα: Πρόταση για κατασκηνωτικό χώρο στα Λουτρά της Αφροδίτης

Τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη κατασκήνωση παραθεριστών στα Λουτρά της Αφροδίτης, επιχειρεί να επιλύσει επιχειρηματίας που προγραμματίζει τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή που βρίσκεται εντός του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου Ακάμα. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να εξεταστεί Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) η οποία εκπονήθηκε κατόπιν απαίτησης του Τμήματος Περιβάλλοντος, μετά την εξέταση Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.


Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της ΜΕΕΠ από την I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd, λόγω των αναγκαίων διευκρινίσεων αλλά και κατόπιν περαιτέρω διαβουλεύσεων με διάφορα άλλα τμήματα, προέκυψε η ανάγκη μικρών τροποποιήσεων στη χωροθέτηση των χώρων των τροχοσπίτων και των αντισκήνων, του χώρου πετοσφαίρισης, ενώ παράλληλα μειώθηκε ο χώρος που καταλαμβάνει ο κυκλικός κόμβος εντός του τεμαχίου παραμένοντας εντός των προδιαγραφών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, προς ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, τα οποία θα υποβληθούν εκ νέου στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, και που επίσης συμπεριλαμβάνονται και στη ΜΕΕΠ.

Ο κατασκηνωτικός χώρος θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με αναμενόμενη μέγιστη πληρότητα κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες όπου αναμένεται να ανέρχεται περί των 180 ατόμων, ενώ ένας μέσος όρος πληρότητας αναμένεται να είναι περί των 80 ατόμων. Ο προτεινόμενος χώρος ανέγερσης του έργου είναι στην τοποθεσία Βέρικον, κοντά στα Λουτρά της Αφροδίτης.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Σκοπός της ανάπτυξης είναι η δημιουργία οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, τόσο όσον αφορά στο επίπεδο διαμονής όσο και στον τρόπο λειτουργίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί μία ήπιας μορφής ανάπτυξη η οποία θα περιλαμβάνει κατάλληλα προδιαμορφωμένους και προσημασμένους χώρους προσεκτικά προεπιλεγμένους με κριτήριο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου, για τοποθέτηση ιδιωτικών ρυμουλκόμενων τροχόσπιτων και αντίσκηνων, χώρους εστίασης (τραπεζάκια και καρέκλες τύπου πικνίκ) και χώρο ελεγχόμενου ψησίματος φαγητών, χώρο αθλοπαιδιών που θα αφορά ένα δίκτυ πετοσφαίρισης χωρίς επέμβαση στο υπόστρωμα, χώρο παιδικής χαράς και ψυχαγωγίας (τυπικό παιδικό πάρκο με υψηλών προδιαγραφών παιχνίδια του τύπου που κατασκευάζονται σε δασικά πάρκα) και χώρους υγιεινής (μπάνια και τουαλέτες), όλα αποκλειστικά για τις ανάγκες των κατασκηνωτών.

Ο χώρος θα είναι περιφραγμένος με υποτυπώδη ξύλινη περίφραξη, και θα έχει ενιαία και ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο και χώρο υποδοχής-δωμάτιο φύλακα, από όπου μέσω εσωτερικού χωμάτινου οδικού δικτύου οι κατασκηνωτές θα οδηγούνται στους καθορισμένους χώρους στάθμευσης των οχημάτων τους, ή στους χώρους τοποθέτησης των τροχόσπιτών τους οι οποίοι θα έχουν το δικό τους χώρο στάθμευσης του ιδιωτικού οχήματος. Επίσης, θα δημιουργηθεί δίκτυο εσωτερικών μονοπατιών που θα ενώνει τους διάφορους χώρους που θα δημιουργηθούν μεταξύ τους με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών αλλά και τον περιορισμό της διακίνησης σε συγκεκριμένους χώρους και μέσα από ελεγχόμενες πορείες.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί η απαιτούμενη κατάλληλη υποδομή τόσο ηλεκτροδότησης όσο και υδροδότησης της ανάπτυξης, αλλά και προσωρινής αποθήκευσης σε στεγανές δεξαμενές των υγρών αστικών αποβλήτων και σε πλαστικούς καλάθους των στερεών αστικών απορριμμάτων. Ο κατασκηνωτικός χώρος θα λειτουργεί έντεκα μήνες τον χρόνο με αναμενόμενη αυξημένη πληρότητα κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες και σημαντικά μειωμένη κατά τους χειμερινούς.

Τα τελευταία σχεδόν 35 χρόνια το τεμάχιο στο οποίο προτείνεται η ανέγερση του οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου χρησιμοποιείται παράνομα και ανεξέλεγκτα ως κατασκηνωτικός χώρος από αριθμό κατασκηνωτών, κυρίως με τροχόσπιτα, χωρίς καμία οργάνωση, έλεγχο, εκτός οποιονδήποτε προδιαγραφών (π.χ. του ΚΟΤ) και χωρίς την άδεια της Τοπικής ή Πολεοδομικής ή Περιβαλλοντικής Αρχής, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και στην κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων όπως δίκτυα υδροδότησης, τουαλέτες, τσιμεντωμένα υποστρώματα, περιτοιχίσματα και φυτεύσεις μη ενδημικών ειδών ή ειδών αυτοφυούς βλάστησης. Η ύπαρξη και λειτουργία του παράνομου κατασκηνωτικού χώρου ως υφίσταται και ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή (είσοδος-πύλη Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα») αποτελεί κατά γενική ομολογία πηγή ρύπανσης, αισθητικής όχλησης σε σχέση με το ευρύτερο τοπίο, πηγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς με πολύ σημαντικές ενδεχομένως επιπτώσεις στη σημαντική βιοποικιλότητα της περιοχής, κ.ά.

Ανεξέλεγκτη κατάσταση με αντίσκηνα και τροχόσπιτα

Η λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου στην υφιστάμενη του μορφή, πέραν του παράνομου χαρακτήρα του, ενέχει πολλούς και σημαντικούς κινδύνους για τα είδη και τους οικότοπους της περιοχής Natura 2000, αφού δεν λαμβάνονται κάποια προληπτικά μέτρα για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων και δεν υπάρχει οργάνωση, έλεγχος και γενικότερα κάποια διαχείριση του συγκεκριμένου χώρου.

Η απουσία οργανωμένων χώρων υγιεινής και χώρων εστίασης, αλλά και ενός οργανωμένου συστήματος συλλογής σκυβάλων, έχει ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών και στερεών αποβλήτων στην περιοχή.

Σήμερα, μεγάλος είναι ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς η απουσία ελέγχου, οργανωμένων χώρων εστίασης όπως επίσης και ενός σχεδίου πυρασφάλειας, έχουν ως αποτέλεσμα το άναμμα φωτιάς από τους παράνομους κατασκηνωτές σε διάφορα σημεία της περιοχής, ακόμα και κάτω από την κόμη δέντρων.

Στην περιοχή έχει επίσης καταγραφεί παράνομη απόληψη νερού από το παρακείμενο αργάκι που διέρχεται της πηγής των Λουτρών της Αφροδίτης με τη χρήση επίγειων λάστιχων άρδευσης, το οποίο χρησιμοποιείται από κάποια υποστατικά ακόμα και για σκοπούς άρδευσης.

Πηγή: http://www.philenews.com, Γράφει: Άγγελος Νικολάου 

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ