Υπό αξιολόγηση από ανεξάρτητη εταιρεία το Πάφος 2017 

Αντιπροσωπεία  της ανεξάρτητης εταιρείας Ecorys, στην οποία ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την ΠΠΕ – Πάφος 2017, αναμένεται να επισκεφτεί την Πάφο τον Μάρτιο του 2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το έργο της αξιολόγησης θα καλύψει την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Νοέμβριο του 2018.

Σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει συνεντεύξεις βασικών φορέων, μια σειρά άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017 αλλά και της Πόλης Αάρχους, επίσης ΠΠΕ το ίδιο έτος.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν  όσοι εμπλέκονται στην οργάνωση της ΠΠΕ Πάφος 2017, αυτοί που εργάστηκαν  σε στρατηγικό επίπεδο για το πολιτιστικό θέμα, άτομα που εργάστηκαν στο πολιτιστικό πρόγραμμα, καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος, σημαντικοί χορηγοί και συνεργάτες καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακαδημαϊκοί και οποιοσδήποτε τοπικός αξιολογητής.

Σημειώνεται πως κάθε χρόνο η Επιτροπή αξιολογεί την ΠΠΕ στις δύο πόλεις υποδοχής για να κατανοήσει, μεταξύ άλλων πώς η κάθε πόλη προσέγγισε τη χρονιά τους σαν ΠΠΕ – τι έκαναν, πώς οργανώθηκαν και ποιο ήταν το περιεχόμενο του πολιτιστικού τους προγράμματος. Επίσης ποιες ήταν οι επιπτώσεις και τα οφέλη της ΠΠΕ και αν για παράδειγμα συνέβαλε στην ενίσχυση της πολιτιστικής ικανότητας της πόλης, στην προώθηση μιας ευρωπαϊκής διάστασης και στην προώθηση της πόλης στους επισκέπτες;

Επιπρόσθετα ποια  είναι τα διδάγματα για τις μελλοντικές πολιτιστικές πόλεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως η αντιπροσωπεία της ανεξάρτητης εταιρείας Ecorys  αναμένεται να επισκεφτεί την πόλη της Πάφου μεταξύ της 12ης και 16ης Μαρτίου του 2018