Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανακοινώνει 10 Υποτροφίες για το προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανακοινώνει 10 Υποτροφίες που καλύπτουν 25% των ετησίων διδάκτρων για το προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων (BSc in Real Estate Valuation and Development). Οι υποτροφίες θα συνεχισθούν για όλα τα χρόνια της φοίτησης στο πρόγραμμα εφόσον επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο επίπεδο επίδοσης και συνολικής βαθμολογίας στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Το Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις εφοδιάζει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες που καλύπτουν όλες τις πτυχές των ακινήτων και ως εκ τούτου παρέχει αυξημένες προοπτικές απασχόλησης σε όλες τις εταιρίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος εργοδοτούνται σε μεγάλα εκτιμητικά και μεσιτικά γραφεία, ενώ κάποιοι έχουν απορροφηθεί από τον τραπεζικό κλάδο ή και τη Δημόσια Υπηρεσία. Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ και παρέχει την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων Εκτιμητή αμέσως μετά την διεκπεραίωση του προγράμματος. Επίσης, σύμφωνα με τη παρούσα νομοθεσία, οι απόφοιτοι του προγράμματος, αφού συμπληρώσουν κάποιο χρόνο σαν ασκούμενοι κτηματομεσίτες, θα μπορούν να παρακαθήσουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων Κτηματομεσίτη.

Το Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι το μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο και γενικότερα στον ελληνόφωνο χώρο που παρέχει πλήρη επιστημονική εξειδίκευση στον κλάδο των ακινήτων. Επιδίωξη του προγράμματος είναι να δημιουργήσει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα των ακινήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους για εγγραφή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Τμήματος Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων για την επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα δοθούν οι υποτροφίες. Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τις υποτροφίες και την υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή στο Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα εισδοχής του Πανεπιστημίου είτε τηλεφωνικώς στο 26843331 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]