Έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων, καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), υπέγραψαν, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το  Μνημόνιο, υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους της ΕΤΑΠ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Γιώργος Μάης, και προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου και της ΕΤΑΠ καθώς και την οργάνωση Προγράμματος ένταξης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ΕΤΑΠ ή σε επιχειρήσεις-μέλη της για πρακτική άσκηση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του τονίζοντας ότι το Μνημόνιο θα λειτουργήσει ως πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο Μερών.

Ο κ. Χριστοφίδης έκανε αναφορά στη σημαντική παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Παλαίπαφο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, μέσω της συνεργασίας με την ΕΤΑΠ, υπάρχει η δυνατότητα ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων που έρχονται στο φως κατά τις ανασκαφές.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΤΑΠ, Γιώργος Μάης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ευχαριστώντας, τόσο τον Πρύτανη, όσο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας. Ένας από τους σκοπούς της ΕΤΑΠ, τόνισε ο κ. Μάης, είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Πάφου. Μέσω της υλοποίησης των προνοιών του Μνημονίου, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων και συνεργειών μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της ΕΤΑΠ, κατέληξε.