Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο νόμος είναι ανενεργός, αφού με βάση το καταληκτικό άρθρο 37 του νόμου η ημερομηνία ισχύος του καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Την προηγούμενη Πέμπτη, αισίως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει σε ισχύ τον νόμο, εγκρίνοντας την έκδοση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της γνωστοποίησης εφαρμογής του, έτσι ώστε να μπορέσει να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη δημιουργία κέντρου αποτέφρωσης. Και αυτό γιατί έχει αρχίσει να δέχεται πιέσεις, αφού μέχρι σήμερα η αποτέφρωση γίνεται με αποστολή σορών στο εξωτερικό.

Όλες οι λεπτομέρειες για το θέμα στη CITY ΕΔΩ