αθως τιλλευ

Την Κυριακή 16/02/2020 τελείται το 4ο ετήσιο μνημόσυνο του Δημοσιογράφου Άθου Τίλλεϋ στην εκκλησία του Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια.