Σχεδιασμοί Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)

Hospital surgery corridor
Παναγιώτης Α. Βορκάς  Γενετιστής  Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Σ. ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου 
Παναγιώτης Α. Βορκάς
Γενετιστής
Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Σ. ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

Τρέχει ο χρόνος και πλησιάζουν απειλητικά θα έλεγα οι ημερομηνίες που έχουν τεθεί σε σχέση με την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Τα χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά έχουν ευρέως ανακοινωθεί, κάνουν λόγο για εφαρμογή σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη με χρονικό στόχο εκκίνησης την 1η Ιουνίου 2019. Το δεύτερο στάδιο υλοποίησης αφορά την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και έχει ως χρονικό στόχο εφαρμογής το πρώτο εξάμηνο του 2020 και συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου 2020.

Και ενώ τα χρονικά ορόσημα έχουν ευστόχως καθοριστεί, ο οδικός χάρτης και τα πρακτικά ζητήματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν δεν φαίνεται να προχωρούν. Όχι μόνο δεν προχωρούν αλλά υπάρχουν και εμπλοκές που αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει καθολική συμφωνία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ηχηρό παράδειγμα αυτής της ασυμφωνίας και της έλλειψης στοιχειώδους συνεννόησης είναι και η πολύ πρόσφατη αντιπαράθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) σε σχέση με τα σενάρια αμοιβών για την κάθε ιατρική ειδικότητα και τη σωστή ενημέρωση των γιατρών ως προς το συγκεκριμένο.

Το γεγονός από μόνο του αποκαλύπτει, στην ελάχιστη των περιπτώσεων, την απουσία συνεννόησης και καθολικής αποδοχής των δεδομένων του ΓεΣΥ. Στη δική μου την αντίληψη, αυτό δημιουργεί κενά στη στέρεη βάση που θα έπρεπε ήδη να υπήρχε για τη διασφάλιση της υγειούς και αδιάλειπτης εφαρμογής και λειτουργίας του ΓεΣΥ και τη θεσμική επιβίωση του συστήματος σε βάθος χρόνου.

Κάποιος οφείλει να βάλει στην εικόνα και τις σοβαρές δυστοκίες που φαίνεται να παρουσιάζονται στην προσπάθεια αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Επίσης, και την υφιστάμενη άθλια κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα κρατικά νοσοκομεία της χώρας. Τέλος, την παράλληλη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ιατρικής που συνεχίζει με γεωμετρικούς ρυθμούς.

Συνεπώς, όταν προσμετρηθούν όλες αυτές οι μεταβλητές καταλαβαίνουμε με πια εχέγγυα επιτυχίας θα ξεκινήσει τον Ιούνιου του 2019 η εφαρμογή του ΓεΣΥ στη χώρα μας.