Συνάντηση Προέδρου ΕΒΕ Πάφου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής για τις Τραπεζικές καταχρήσεις

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου αφουγκράζεται τις ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και την αγωνία των επιχειρηματιών που πασχίζουν να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους οικονομικά βιώσιμες έχοντας να αντιμετωπίσουν συχνά τις Τράπεζες και την συμπεριφορά τους που κάθε άλλο παρά υποστηρικτική μπορεί να είναι. Προς τούτο, το ΕΒΕ Πάφου ενέγραψε το θέμα στο ΚΕΒΕ ώστε οι θέσεις του να συζητηθούν εκτενώς σε Παγκύπριο επίπεδο στα αρμόδια όργανα.

Πιο συγκεκριμένα συζήτησε τη νομοθεσία που να επιτρέπει την εκπροσώπηση νομικών προσώπων από κατά νόμο εκπρόσωπο (π.χ για δικαστικούς σκοπούς), την κατάχρηση της εξουσίας που αποκτούν οι Τράπεζες με την εγγραφή κυμαινόμενης επιβάρυνσης (Floating Charge) επί των περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και τον διορισμό Παραλήπτη/Διαχειριστή, την επιβολή παράνομων χρεώσεων και τόκων χωρίς να υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων αρμόδιων αρχών και την επέκταση των προνοιών του περί καταχρηστικών ρητρών νόμου και στα νομικά πρόσωπα αλλά και παροχή δικαιώματος προσφυγής στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πάφου κος Αντρέας Δημητριάδης συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ κο Τσιακκή και άλλους λειτουργούς συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κο Άγγελο Βότση ώστε να τεθούν τα προβλήματα ενώπιον της Βουλής με απώτερο στόχο να εξευρεθεί λύση και να εφαρμοστούν μηχανισμοί ελέγχου που θα αποτρέπουν τέτοιες συμπεριφορές.