Μετά από προσπάθειες της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (Ε.Τ.Α.Π.) έχει γίνει εφικτή η προσέλκυση του εν λόγω συνέδριου στην Πάφο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25, 26 και 27 Οκτωβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Aliathon.

Το συνέδριο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα φέτος αφού το έτος 2018, θεωρείται ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετίτλο “Cultural Heritage as an Asset for Responsible and Sustainable Tourism” το εν λόγω συνέδριο έχει προσελκύσει διεθνούς εμβέλειας εισηγητές αλλά και δεκάδες συμμετέχοντες από 15 και πλέον χώρες.

Όπως προγραμματίστηκε, το συνέδριο αναμένεται να παρουσιάσει σοβαρές πτυχές στις νέες τάσεις και τις σχέσεις προορισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (ECTN), αποτελείται από περιφερειακούς φορείς ανάπτυξης τουρισμού από διάφορες χώρες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, πόλεις, κοινότητες, πολιτιστικά ιδρύματα κ.α. Ως κύριο σκοπό έχει την ανταλλαγή γνώσης αλλά και δικτύωσης με κύριο στόχο την ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών μέσω του πολιτιστικού τουρισμού.

Η Ε.Τ.Α.Π μέσω της δραστηριοποίησης της σε αυτό το Δίκτυο προσβλέπει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επέκταση των διεθνών της προσβάσεων και προετοιμασία προτάσεων για εξεύρεση και διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (ECTN) έχει ερευνητική/μελετητική κατεύθυνση και μπορούν μέσο του να υλοποιηθούν σωρεία ερευνών και μελετών που αφορούν τις πολιτικές και μοντέλα ανάπτυξης  για τον εμπλουτισμό των τουριστικών προορισμών ενώ τα διάφορα ευρήματα θα μπορούν να προωθηθούν σε διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων.