Ο Γιώργος Κουννάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή επικεφαλής στο Δήμο Πάφου αφού ως γνωστόν ο Δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος, Φαίδωνας Φαίδωνος και Χρήστος Μακαρίου, βρίσκονται σε αποστολή στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Ο κ. Κουννάς ως ο συντονιστής σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου και αντιδημάρχου ανάλαβε καθήκοντα Δημαρχεύοντα.

KORANTINA HOMES

Η συγκεκριμένη απόφαση για να είναι ο Γιώργος Κουννάς επικεφαλής στην απουσία των δυο πιο πάνω λήφθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας και σίγουρα σε αυτό έπαιξε ρόλο η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκόμισε τόσα χρόνια ως εργαζόμενος στο Δήμο Πάφου.