Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Νεάπολις με το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου  και της Αρχιτεκτονικής Σχολής του διακεκριμένου Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου στο Μιλάνο. Το Πανεπιστήμιο αυτό ιδρύθηκε το 1863 και έχει 45,304 φοιτητές.

Η συνεργασία προβλέπει την αμοιβαία ανταλλαγή αριθμού φοιτητών και διδασκόντων μεταξύ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για σπουδές και διδασκαλία αντίστοιχα στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχιτεκτονικής. Η καθηγήτρια από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Δρ. Ευανθία Δόβα, επισκέφθηκε το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο και πραγματοποίησε κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού.

Η υπογραφή της ανωτέρω συμφωνίας έρχεται να προστεθεί στις ήδη υφιστάμενες και υλοποιούμενες συμφωνίες του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ενισχύει την διεθνοποίηση της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας του, την αμοιβαία ανταλλαγή διεθνών καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και τη συνεχή επιδίωξη της επιστημονικής αριστείας στον Ευρωπαϊκό ενοποιημένο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.