Προσφορά κατασκευής τοίχων και επένδυση με πέτρα, επιδιόρθωση και επέκταση Κοινοτικών χώρων υγιεινής και κατασκευή πεζοδρομίων εντός της Κοινότητας Κουκλιών

Αρ. Προσφοράς Κ.Σ.Κουκλιων 2-2016

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιων ζητούνται προσφορές για την Κατασκευή τοίχων και επένδυση με πέτρα, Επιδιόρθωση και επέκταση Κοινοτικών χώρων υγιεινής και κατασκευή πεζοδρομίων εντος της Κοινότητας.  Το έργο είναι Οικοδομικό Ε΄ Κατηγορίας.

 

  1. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να υποβληθούν στα Γραφεία του Κοινοτικου Συμβουλιου Κουκλιων και να φθάσουν μέχρι τις 10.00 π.μ. της Παρασκευής 20 Μαιου 2016.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να παραλαμβάνουν τους σχετικούς όρους / έγγραφα της προσφοράς από το Κοινοτικο Συμβουλιο Κουκλιων (Τεχνικές Υπηρεσίες) καταβάλλοντας το ποσό ύψους €50=. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

 

  1. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Κ.Σ. Κουκλιων (Υπεύθυνος Λειτουργός: Σπυρος Κολιαρος) τηλ. 26812812 ή στον μελετητή του έργου Ανδρεα Νικολαου τηλ. 26811122, Φαξ 26819890.